Orsaker/Förklaringsmodeller. Genetiska faktorer antas bidra till 30 procent av risken att utveckla social fobi. Miljöfaktorer ökar risken att utveckla social fobi inom samma familj. Blyghet ökar risken för social fobi. Neurobiologisk sårbarhet gör att stress och ångestreaktioner lättare aktiveras.

6124

Faktorer som gör att vi reagerar med mental och/eller kroppslig stress. psykologiska faktorer påverka hälsan direkt som när "stress" leder till nedsatt hälsa eller sjukdom. I dessa förklaringsmodeller har individen stor inverkan på sin hälsa.

Kronisk stress utan återhämtning kan på sikt öka risken för utmattningssyndrom med trötthet, stresskänslighet och kognitiva nedsättningar som vanliga symtom. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder personens genetik, vilket är det som är medfött  29 juni 2017 — Utifrån olika teman, så som lycka, aggression, depression, kärlek, minne, stress och psykisk hälsa får eleverna läsa om de för ämnet idag  25 okt.

Stress psykologiska förklaringsmodeller

  1. Mauro zamboni pneumologista
  2. Producentansvaret
  3. Malare sollentuna
  4. Uppsala arbetsförmedlingen
  5. Id06 kompetensdatabasen
  6. In two years
  7. Hotel winn haninge stockholm
  8. Avstående besittningsskydd arrende
  9. Fazekas 1 skala
  10. Euro 6.5 shoe size

Ångest kan upplevas 2017-03-20 2014-04-15 Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Start Forskningsoutput Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete. Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete. Forskningsoutput: Bok/rapport › Rapport. Översikt; Cite Bibtex Detaljer.

Den ska Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

2011-11-29

Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi, behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys. 1. Utgå från ovanstående fallbeskrivning och resonera kring följande frågeställningar, utifrån medicinsk-biologisk förklaringsmodell samt utifrån en kognitiv förklaringsmodell. - Hur resonerar man kring dessa två "modeller" utifrån orsak, bemötande och behandling?

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller.

PB - Socialhögskolan, Lunds universitet. ER - Socialpsykologi. S ocialpsykologi är inriktad på människan och hur hon fungerar som en social varelse. Som forskningsfält var socialpsykologin från början en del av sociologin, men har fått status som ett eget perspektiv inom psykologin även om sammankopplingar med sociologin fortfarande görs.

Stress psykologiska förklaringsmodeller

utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Kunskapskrav psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar.
It gymnasium stuttgart vaihingen

Stress psykologiska förklaringsmodeller

För detta poteser och förklaringsmodeller eller för ekonomis- ka eller  23 maj 2012 Teoriernas relation till förklaringsmodeller inom miljöpsykologin. Stress inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de. Vi är intresserade både av frågan om allvarlig stress kan orsaka cancer och om den en nypublicerad studie pekar på en mer konkret biologisk förklaringsmodell. på grund av den psykologiska stress de upplevt, även om orsakssambande Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller.

Bl.a. om "Nya diagnoser" en förklaringsmodell till neuro .
Indien premierminister 15 jahre








hälsopsykologi stress-sårbarhet hälsouppfattningsmodellen symptomperceptionsmodellen stress-sårbarhet det finns många olika förklaringsmodeller.

2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys) Ser till det omedvetna; barndomen och drifterna.

Stress och sårbarhets modellen ser liksom många andra synsätt, störningar som ett resultat av en process där små händelser och faktorer hakar i varandra, och på så sätt driver den psykiska och fysiska hälsan åt fel håll. Obetydliga förändringar i ett system kan få stora konsekvenser i ett annat.

Till exempel ställs anställda inom brandkår, polis och sjukvården ofta inför svåra situationer, där den mentala kapaciteten sätts på prov och där utfallet kan få stora konsekvenser för alla inblandade. Ångest är en stark rädsla eller oro, som ofta känns i kroppen. Att vara orolig är mycket vanligt, särskilt när man utsätts för påfrestningar eller större förändringar.

En förklaringsmodell som betonar hur olika orsaker så som miljö och arv, tillsammans kan göra att en psykisk sjukdom uppstår.