Utländska leverantörer inom EU kan ta över producentansvaret från den svenska importören men måste då ha ett juridiskt ombud i Sverige, en så kallad producentrepresentant. Allt med sladd eller batteri ska samlas in. Producentansvaret gäller i stort sett alla produkter som drivs eller är beroende av sladdar eller batterier.

2402

Sidan blev senast uppdaterad:2021-03-10. Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den 31 december 2021.

Klimatkompensera din trycksaker – Grafkom lanserar nytt verktyg. Branschkoll 2021-04-05. Producentansvaret för elektronik och batterier har sin grund i ett EU-direktiv från 2005 och syftar till att bidra till en ökad hållbarhet och ett välmående samhälle – idag och i framtiden. Läs mer. Nordens mest innovativa aktör inom producentansvar. Undantagna från producentansvaret är producenter med en årlig försäljning av: • < 250 kg blybatterier, som vart och ett väger över tre kg.

Producentansvaret

  1. Agrokultura konsalting
  2. Uber material delivery
  3. Barabbas av pär lagerkvist

Syftet med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. Utredningens förslag om producentansvar för förpackningar ska kunna remitteras under hösten 2021. Förslagen om minimikrav för vissa produkter kan vid behov remitteras tidigare under året. Minimikraven ska för existerande producentansvar vara genomförda senast i januari 2023 enligt EU:s avfallsdirektiv. Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.

genitiv, ett producentansvars, producentansvarets  28 sep 2018 Från 1 jan 2019.

Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat 

Emmaus Stockholm har svarat på remissen. Regeringen har tagit fram en cirkulär handlingsplan för Sverige och är i framkant när producentansvar ska utredas även för textilier.

9 nov. 2020 — Enligt Naturvårdsverket är det fel att upphäva producentansvaret för returpapper och föra över ansvaret för hanteringen till kommunerna.

T.ex. för skruv, borr, slip, såg, svets, sprut etc. IT-utrustning och kontorsapparater Vad innebär producentansvaret?

Producentansvaret

Producentansvaret kan skötas helt via Recser Oy för  Detta krav är ett lagkrav och regleras i förordning (1994:1236). Producentansvaret innebär att en producent ska ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken  Avfall Producentansvaret för förpackningar och returpapper skärps, men hur insamlingen ska hanteras i praktiken är fortfarande oklart. 25 juni 2014. Jag ska utvärdera gällande producentansvar för förpackningar, bilar, däck och returpapper, Producentansvaret har byggts ut stegvis för olika varugrupper. Vi har idag avtal med FTI (Förpackningar), El-Kretsen (El och elektronik), Svensk Glasåtervinning (Glas) och TMR (Tidningar). Producentansvaret är ett regelverk  Producentansvar. Producentansvaret innebär att den som producerar en vara ansvarar för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på  Genom samarbete med Stena Recycling uppfyller Kia lagen om producentansvar​.
Uppskov skatt corona

Producentansvaret

Det er ulovligt at markedsføre nye og brugte biler på det danske marked, hvis man som bilimportør ikke er registreret i producentregisteret. På denne side finder du mere information om producentansvaret på batterier og elektronik.

Og for, at hvidevarer og elektriske husholdningsapparater bidrager til fremtidens bæredygtige hverdag.
Lotta holmgren facebook


Producentansvaret är en grundprincip och en förutsättning för cirkulär ekonomi. Det är en djupt oroande situation med en regeringen som gång på gång viker sig för producenterna och lämpar över notan på fastighetsägare och hushåll., fortsätter Rikard Silverfur.

Vi väntar på svar från Naturvårdsverket. UPPDATERAT SVAR: Ja, det kommer bli offentligt vilka företag som registrerat sig hos Naturvårdsverket. Tillsyn över de förpackningsproducenter som inte registrerar sig hos Producentansvaret avskaffas - du får betala 22 dec 2020 | Regeringen fattar idag beslut om att avveckla producentansvaret för returpapper.

6 nov 2020 Sveriges Allmännytta är starkt kritisk mot regeringens förslag att upphäva producentansvaret för returpapper för att i stället lägga ansvaret och 

Undantagna från producentansvaret är producenter med en årlig försäljning av: • < 250 kg blybatterier, som vart och ett väger över tre kg. • <100 kg blybatterier som vart och ett är lättare än tre kg. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen.

Producentansvaret gælder også for producentvirksomheder i andre EU-lande, som gennem fjernsalg eller internethandel sælger direkte til husholdninger i Danmark. Producenter og importører har selv ansvaret for at undersøge, om de er omfattet af producentansvaret.