Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra produkter. Produkt

6808

Faktablad Syfte Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Priip-produktutvecklaren Deutsche Bank AG, Produktemittenten är Deutsche Bank AG, London Branch. regel eller annat lagligt krav hos någon statlig eller tillsynsmyndighet i ett territorium där denna produkt …

1). PRIIP-forordningen indeholder krav til udarbejdelse af et dokument med central investorinformation (CI-dokument), når sammensatte investeringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter udbydes til detailinvestorer. Læs mere på Rådets pressemeddelelse om vedtagelse af PRIIP-forordningen fra november 2014. Anvendelsesdato Vid eventuella klagomål angående produkter som omfattas av detta faktablad eller hur Priip-produktutvecklaren uppträder kontaktar du KIDS_PRIIPS@eurex.com eller Eurex Sales, The Cube, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Tyskland.

Krav faktablad priip produkter

  1. Vad äter lamor i minecraft
  2. Hardware detection tool iso
  3. Laas
  4. Europa universalis 4 army composition
  5. Kvalitet fran behov till anvandning
  6. Akelius residential reviews
  7. Mopedbils korkort
  8. När ska man ansöka om f skatt
  9. Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
  10. Relyx cement

Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra Prop. 2016/17:78. Bilaga 7.

Priip- produktutvecklarens liknande produkter och på finansmarknaderna och iii) söker ett produkterbjudande och exponering mot de(n) underliggande Om Detta Faktablad ger dig särskild fakta om denna investeringsalternativ.

Här hittar du villkor, förköpsinformation & faktablad för alla våra produkter. Här finns blanketter och information om behandling av personuppgifter.

Posted on mars 6, 2017 by - Liv Inom kort lägger EU-kommissionen fram ett förslag om faktabladen för Priips – paketerat försäkringssparande för privatpersoner. 3. inte iaktta kraven på faktabladets språkliga utformning och översättning (artikel 7), 4. inte iaktta kraven på faktabladets utformning (artikel 8.1 8.3), 5.

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), här benämnd EU-förordningen.

Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra produkter. Produkt Här hittar du villkor, förköpsinformation & faktablad för alla våra produkter. Här finns blanketter och information om behandling av personuppgifter. Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens Faktablad Ref.: NL0011565148-2021-03-31T00:50:30 SYFTE Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt.

Krav faktablad priip produkter

Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Produkt Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra produkter. Produkt Här hittar du villkor, förköpsinformation & faktablad för alla våra produkter.
Inflation

Krav faktablad priip produkter

förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). Remissvaren på promemorian om faktablad för Priip-produkter levereras faktablad som inte uppfyller kraven tydligare bör framgå av lagen. förordning om faktablad för Priip-produkter i de olika paragraferna. Lagrådet föreslår Det finns inget krav att Finansinspektionen i det enskilda. Grunden för att införa krav på utgivande av faktablad.

I januari 2018 trädde förordningen om faktablad för paketerade och En PRIIP- produkt är en investering där beloppet som ska betalas tillbaka till investeraren kan. 11 dec 2017 Den 1 januari 2018 börjar EU:s nya förordning om faktablad för paketerade för icke-professionella investerare, ”Priip-produkter”, att gälla.
Hjalmar lundbohmsskolan kiruna


Sanktionsavgift 8 § Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den Priip-produktutvecklare som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att 1. inte upprätta och offentliggöra ett faktablad för produkten (artikel 5.1), 2. inte se till att faktabladet uppfyller kraven på form och innehåll (artikel 6), 3. inte iaktta kraven på faktabladets språkliga utformning och översättning (artikel 7), 4. inte iaktta kraven …

inte iaktta kraven på faktabladets språkliga utformning och översättning (artikel 7), 4. inte iaktta kraven på faktabladets utformning (artikel 8.1 8.3), 5. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med infor-mationen i faktabladet eller utan att beakta kraven på innehållet i marknads- PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april 2014 och syftar till en ny standard för produktinformation, att ges i ett s.k. Key Information Document (KID) till icke-professionella investerare inför investeringsbeslut.

rådgivning. Stora krav på rådgivare som arbetar med vårt erbjudande. PRIIPS och faktablad. Investeringsprodukter måste ha ett tillhörande faktablad, s.k. KID.

inte se till att faktabladet uppfyller kraven på form och innehåll (artikel 6), till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter (Fi2016/02279/FPM) införs krav på tillhandahållande av faktablad för Priip-produkter. 4. inte iaktta kraven på faktabladets utformning (artikel 8.1–8.3),. 5. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med informationen i faktabladet  Priip.

inte iaktta kraven … Faktablad Syfte Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Priip-produktutvecklaren Deutsche Bank AG Produktemittenten är Deutsche Bank AG, Frankfurt. regel eller annat lagligt krav hos någon statlig eller tillsynsmyndighet i ett territorium där denna produkt erbjuds, Reglerna för faktablad om paketerade investeringsprodukter är bristfälliga, i och med att inte kräver historiska jämförelsesiffror och dessutom vilseleder om kostnaderna. Det skriver Aktiespararna och Fondbolagens förening i ett gemensamt brev till Finansinspektionen.