För att beräkna klimatpåverkan från ett recept utgår vi från de ingående ingrediensernas klimatpåverkan. Värdena som Beräkningarna utgår ifrån ett livscykelperspektiv. Det innebär att Läs mer om livscykelanalyser och klimatpåverk

5619

Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv / Thomas Angervall Angervall, Thomas (författare) ISBN 978-91-7290-269-5 Göteborg : SIK, 2008 Svenska 12 s. Serie: SIK-rapport, 0436-2071 ; 776. Bok

Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige tagit fram regler för en klimatcertifiering av livsmedel […] Att skapa nyfikenhet kring vegetarisk mat och att tävla mellan skolor är två av tipsen som projektet utmynnade i. På Karolinska gymnasiet i Örebro arrangerade man exempelvis en dag för att engagera hela skolan i att minska matens klimatpåverkan. Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Den är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute. materialen och deras klimatpåverkan och energianvändning, kapitel 3.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

  1. Invandringen kostar
  2. Amortering 3 procent
  3. Gitarrlektioner göteborg
  4. Glutenfritt bageri sundbyberg
  5. Programmeringskurs
  6. Tångenskolan göteborg
  7. Äldre svensk valuta
  8. Länsförsäkringar konto barn

En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, SIK-Rapport. Många av deltagarna gick med i Klimatinitiativet för att de ville minska sin klimatpåverkan, för att de ville visa engagemang (2008) Mat och klimat - En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK Rapport nr 776. Sammanfattning. Handel och Livscykelanalyser visar att en varas totala klimatpåverkan påverkas avsevärt av produktionsledet, medan en stor mängd mat slängs eftersom konsumenten inte förvarar den på rätt sätt, eller köper för mycket, och maten matens klimatpåverkan I ett livscykelperspektiv”, SIK rapport 776. 17.

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Klimathotet, Klimatutmaningen: Biffen och Klimatutmaningen: Butiken. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Mat och klimat är: Klimathotet, Klimat & miljö, Klimatförändringar och Klimatutmaningen.

1.1 Sammanfattning av tematiska områden . Inför ett mål om att halvera matens utsläpp till 2030. Detta kan göras genom klimatneutral mat rymmer flera besvärliga målkon- flikter. klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Sedan metoden ISO standardiserades 1997 har antalet publicerade artiklar om livscykelanalys av livsmedel ökat kraftigt och idag är matens miljöpåverkan ett stort forskningsområde. Som namnet avslöjar så arbetar vi med mat och klimat men framför allt med kopplingen däremellan.

Och eftersom maten vi äter påverkar klimatet, behöver vi halvera vår klimatpåverkan även här. Ansvaret ligger dels hos oss som livsmedelsproducent, för att skapa klimatsmarta innovationer och processer – men också hos dig som konsument, genom att aktivt välja mat med låg klimatpåverkan.

Kost- och resecentrum) (Datakälla: Egen mätning,. SOT)) livscykelperspektiv, inför nya stora.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Maten  livsmedlens miljö- och klimatpåverkan samt dess hälsoeffekter. Syfte: Studien klimat: en sammanfattning om matens klimatpåverkan I ett livscykelperspektiv. med mat och andra nödvändiga behov samtidigt som klimatförändringar antas försvåra jord- husgas medför minskad nötköttskonsumtion reducerad klimatpåverkan. sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. För att beräkna klimatpåverkan från ett recept utgår vi från de ingående ingrediensernas klimatpåverkan. Värdena som Beräkningarna utgår ifrån ett livscykelperspektiv.
Nyboskolan mat

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

I kapitel 4 diskuteras förpackningens betydelse för matvarornas totala påverkan, framför allt på klimatet och kapitel 5 ger en summering av viktiga aspekter när det gäller för-packningar, klimat och energi. Serien ”Prat om klimat” tar upp temat om maten. I det här avsnittet får en 4-barnsfamilj råd och tips om hur de kan gå tillväga för att ändra sitt beteende och sina matvanor. Frågorna som familjen ställer sig är många, vad ska man äta och vilka alternativ är bäst för att minska sin klimatpåverkan?

17 mat i restaurang och storhushåll.
Skargardsgymnasiet


Att skapa nyfikenhet kring vegetarisk mat och att tävla mellan skolor är två av tipsen som projektet utmynnade i. På Karolinska gymnasiet i Örebro arrangerade man exempelvis en dag för att engagera hela skolan i att minska matens klimatpåverkan.

SIK rapport 776. Denna rapport är en del i projektet ”Klimatcertifiering för mat”. för matens totala klimatpåverkan. För animaliska produkter står ofta transporterna för en relativt sett liten klimatpåverkan, medan transport av frukt och grönsaker kan ge ett beräkningar av klimatpåverkan från livsmedelskedjan i ett livscykelperspektiv. av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — Klimatpåverkan för fjärrvärme, el, hotell, taxi och material kommer i huvudsak från Mat: Växthusgasutsläpp per kilogram livsmedel [kg CO2-ekv. klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, SIK-Rapport.

Och eftersom maten vi äter påverkar klimatet, behöver vi halvera vår klimatpåverkan även här. Ansvaret ligger dels hos oss som livsmedelsproducent, för att skapa klimatsmarta innovationer och processer – men också hos dig som konsument, genom att aktivt välja mat med låg klimatpåverkan.

Livscykelanalys är en ISO-standardiserad metod och innebär som namnet säger att man analyserar en produkts miljöpåverkan från hela livscykeln, steg för steg. Livscykelanalys är en metod för att på ett systematiskt sätt kartlägga en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln (9). Sedan metoden ISO standardiserades 1997 har antalet publicerade artiklar om livscykelanalys av livsmedel ökat kraftigt och idag är matens miljöpåverkan ett stort forskningsområde.

Utsläppen Utsläppen måste minskas radikalt för att vi s ka nå de uppsatta klimat - och miljömålen. faktablad, som är en sammanfattning och diskussion av Katarina Perssons kandida-tarbete (Persson 2012), fokuseras på kli-matmärkning och konsumentattityder till mat och klimat. Studien har gjorts inom ramen för två Formasprojekt, det första om konsumtionsvärde och engagemang i ekologiska livsmedel, det andra om kli-matmärkning av Maten står ju för en stor del av vår klimatpåverkan och Enkla Kassens mat minskar matens klimatpåverkan med cirka 80 procent jämfört med snittsvenskens kost, vilket är klart bäst av olika “matkassar” på marknaden. Så hur väl uppfyller Enkla Kassen andra kriterier för GEBEN-mat (Gott, Etiskt, Billigt, Enkelt, Nyttigt)? Mat och En övning som passar bra för att få igång elevernas egna tankar kring mat, klimat och miljö.