Objektorienterad programmering, 7,5 hp C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm. Kursen behandlar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc. En signifikant del av kursen är programmeringuppgifter.

7359

Kursen ger en introduktion till objektorienterad programmering med Mer om utbildningen hittar du på https://kurser.lth.se/kursplaner/fk_2021_vt/TFRD55.pdf.

Studenten ska kunna designa och programmera stora program med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk. Objektorienterade begrepp och språkkonstruktioner såsom interface, inre klasser, undantag och parametriserade typer. Viktiga generella gränssnitt såsom Iterator, ListIterator, Comparable och Comparator. Orientering om ramverk för grafiska användargränssnitt. Rekursiv teknik för konstruktion och implementation av algoritmer.

Objektorienterad programmering och design lth

  1. Traditionellt kök
  2. Arbetsträning ersättning arbetsgivare
  3. Bulgariska ambassaden danmark
  4. Gothenburg nordstan shopping center
  5. Klass 2 vapen rådjur
  6. Våldets historia sammanfattning

Kursinnehåll . Denna kurs går under första läsperioden i höstterminen. Studenten får lära sig grundläggande objektorienterad modellering och design. LTH i korthet Ledning och organisation Vision, mål och strategier Hedersdoktorer Priser och utmärkelser Beställ informationsmaterial Utbildning EDAA30 Programmering i Java fortsättningskurs HBG HT 2020. EDAA10 Programmering i Java, Hbg. EDAF60: Objektorienterad modellering och design, ht 2020 Kursen behandlar grundläggande objektorienterade begrepp såsom klasser, objekt, arv, polymorfism. Dessutom behandlas: objektorienterad analys, design och implementation samt modularisering och komponentbibliotek.

Obligatoriska moment i EDA690 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda. EDAF25 Objektorienterad modellering och design - Helsingborg Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och är obligatorisk för IDA2. Principer och mönster Principer och mönster handlar om att utforma och implementera större objektorienterade program genom att tillämpa designprinciper och använda designmönster.

Objektorienterad analys och design med UML | HT19 | Linnéuniversitetet. object oriented design using practical examples in object oriented programming.

LTH. Datateknik. CE. 52 %. 48%. 0% fokus på programmering och hårdvaruarkitektur.

Object-oriented Modelling and Design. Omfattning: 4,5 högskolepoäng. Nivå: G2. G1: Grundnivå. G2: Grundnivå, fördjupad. A: Avancerad nivå. Betygsskala: TH. TH: U, 3, 4, 5.

Studenten ska kunna designa och programmera stora program med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk.

Objektorienterad programmering och design lth

Viktiga generella gränssnitt såsom Iterator, ListIterator, Comparable och Comparator. Orientering om ramverk för grafiska användargränssnitt. Rekursiv teknik för konstruktion och implementation av algoritmer. Programmering i C++ - Hbg Programmeringsteknik för C,E,I och Pi (EDAA55-ht2) Programmeringsteknik, Matlab-moment i EDAA55 Programvarutestning Programvaruutveckling i grupp 2019 ht1 Datorgrafik Flertrådad programmering Kompilatorer Multicoreprogrammering Objektorienterad modellering och design Programmering i Java - Fortsättningskurs (Hbg) Efter kursen ska studenten. ha viss kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet, i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren Objektorienterad programmering i gymnasieskolan Sammanfattning Objektorienterad programmering har anv¨ants l¨ange b˚ade vid l¨aro-s¨aten och ute i industrin men till viss del aven i gymnasieskolan. Sedan 2011 har dock en uppdelning p˚a tv˚a kurser av det objek-torienterade paradigmet skett vilket skapar en del nya undervis-ningssituationer.
Thoren örebro öppet hus

Objektorienterad programmering och design lth

I kursen kommer du att lära dig objektorienterad programmering och Det är första kursen i programering på datateknik programmet på lth. Speciellt behöver du också kunna programmera datorn. 1DV607, Objektorienterad analys och design med UML, 7,5 hp; 1DT301, Datorteknik I, 7,5 hp  Steg för steg byggs läsarens kunskaper upp i Python-programmering. Mot slutet av boken kommer läsaren att ha grundläggande kunskaper i utveckling av Python-  EDA061, Objektorienterad modellering och design.

Lunds Universitet, LTH Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 Start studying TDA552 - Objektorienterad programmering och design.
School administrator jobs long island
HT 2012. Objektorienterad programmering D2. UH Steg 1: Grundläggande klasser för hantering av memory-spelets data och inre logik. Klasserna skall.

Grundnivå, D0010E. Version. Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare. Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först. Utbildningsnivå Kursen behandlar grundläggande objektorienterade begrepp såsom klasser, objekt, arv, polymorfism. Dessutom behandlas: objektorienterad analys, design och implementation samt modularisering och komponentbibliotek.

Objektorienterad systemutveckling – lär dig synsätt och viktiga termer. Utbildningen ger dig en solid grund att stå på om du ska arbeta med objektorienterad systemutveckling. Objektorientering bygger på enkla och naturliga idéer, men skillnaden mot traditionell systemutveckling gör att många upplever dem som en tröskel till förståelse.

Principer och mönster Principer och mönster handlar om att utforma och implementera större objektorienterade program genom att tillämpa designprinciper och använda designmönster. Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2013, FÖRELÄSNING 1 Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2013 | Ulf Asklund EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad modellering och design HT1, 2013 Institutionen för Datavetenskap Ulf Asklund (modellering och design) Objektorienterad modellering och diskreta strukturer / design Inf or tentamen Lennart Andersson Reviderad 2012{10{18 2012 OMD 2012 F14-1 Computer projekttid Det första året ger kunskap om de grundläggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, datorteknik, inledande datorkommunikation, programmering samt basfärdigheter i matematik. Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt objektorienterad modellering och design. Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper om programmering och objektorienterade begrepp. Du kommer också att lära dig ett urval av algoritmer och datastrukturer.

Mot slutet av boken kommer läsaren att ha grundläggande kunskaper i utveckling av Python-  EDA061, Objektorienterad modellering och design. Show as PDF (might take up to one minute) Object-oriented Modelling and Design. Extent: 4.5 credits Cycle: G2 G1: Basic level G2: Upper basic level EDAF25, Objektorienterad modellering och design. Show as PDF (might take up to one minute) Object-oriented Modelling and Design. Extent: 7.5 credits Cycle: G2 G1: Basic level G2: Upper basic level Objektorienterad modellering och design.