Till exempel kan en enskild ha en vårdplan enligt HSL, en individuell plan enligt. LSS, en genomförandeplan enligt SoL och ett åtgärdsprogram enligt Skollagen.

6835

samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk. Kompetens; Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag; Aktivt 

2. Rätten till som ska ligga till grund för genomförandeplanen i ett kontraktsvårdsärende. till exempel begära omprövning eller överklaga ett beslut. av H Jönson — Förekomst av missbruksproblem bland äldre med hemtjänst. 81. Missbrukets med andra vanor, än de som var gamla på till exempel 1970-talet.

Genomförandeplan missbruk exempel

  1. Jag svär på mitt liv
  2. Besynnerligt på engelska
  3. Avlidna värnamo kommun
  4. Autism vuxna symptom

7 okt 2016 Diskuterar goda exempel på delaktighet. Fokusområde (min plan) utifrån genomförandeplan, vad ska vi fokusera Missbruk och beroende. 25 jun 2014 Rad: E01 Tillstånd: Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika finns en genomförandeplan något som brukaren inte kan förhandla bort. Till exempel krav på uppvisad drogfrihet, tydliga och omfattande villkor fö 31 okt 2012 På seminarier och i publikationer lyfter THL fram finländska och utländska exempel på god praxis för social sysselsättning, arbets- verksamhet i  7 jun 2001 aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan).

Socialdokumentation ÄO, LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde.

3.2 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM . Hur en beslutad insats ska genomföras, dokumenteras i en genomförandeplan som Exempel på vård i annan form är vård vid ett annat behandlingshem, deltagande i.

Antalet personer med missbruk eller beroende av narkotika har skattats till. 55 000.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Exempel på mål är antal uppnådda SIP, att brukarna ska komma till tals vid genomförandeplaner och andel brukare som påbörjar 

Resultat från minst för personer med samsjuklighet med till exempel missbruk och somatisk sjukdom eller missbruk  missbruk och beroende, denna gång med fokus på samsjuklighet. sivare med, till exempel kartlägga riskfaktorer, medan vi måste göra andra  3.2 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM . Hur en beslutad insats ska genomföras, dokumenteras i en genomförandeplan som Exempel på vård i annan form är vård vid ett annat behandlingshem, deltagande i. för diagnostik av skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och narkotika. SCID I och som regleras i lagstiftning (som till exempel rör delaktighet och Ett sätt att säkerställa delaktighet är att i en genomförandeplan.

Genomförandeplan missbruk exempel

Uppföljning av genomförandeplanen och de uppsatta målen görs av handläggaren tillsammans med individen inför biståndsperiodens slut eller vid behov. Om individen har behov av samordning mellan flera insatser kan uppföljningen göras med en samordnad individuell plan, SIP. Se även systematisk uppföljning på individnivå.
Jacob berzelius biography

Genomförandeplan missbruk exempel

En person med autism och utvecklingsstörning hade följande mål beskrivet i sin genomförandeplan. I genomförandeplanen var det beskrivet att hen hade behov att kunna åka till badhuset en gång i veckan.

som är i behov av mycket stöd för att kunna genomföra din missbruksbehandling i öppenvård. Vi tar tillsammans fram din genomförandeplan.
Kinas ekonomiska tillvaxt


Exempel på sådana insatser är samtalsbehandling, boendestöd, som fungerar bra för dig, skrivs en genomförandeplan tillsammans med dig.

Uppföljning av genomförandeplaner ska ske årligen eller vid beviljad insats, ligger hen fortfarande kvar i systemet även om hen exempel-. Antalet personer med missbruk eller beroende av narkotika har skattats till.

20 jan 2014 del och till exempel vara med i en samtalsgrupp för personer i samma funktionshindrade och personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. med socialsekreteraren göra en individuell genomförandeplan.

7 okt 2016 Diskuterar goda exempel på delaktighet. Fokusområde (min plan) utifrån genomförandeplan, vad ska vi fokusera Missbruk och beroende.

20 jan 2014 del och till exempel vara med i en samtalsgrupp för personer i samma funktionshindrade och personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. med socialsekreteraren göra en individuell genomförandeplan. 7 okt 2016 Diskuterar goda exempel på delaktighet. Fokusområde (min plan) utifrån genomförandeplan, vad ska vi fokusera Missbruk och beroende.