Aristoteles (382-322 f.Kr) var en annan grekisk filosof och elev till Platon och son till kung Filips läkare. Alexander den stores lärare. Han skrev om vetenskap, konst, juridik, poesi och politik. Känd för ändamålsenlighet (det finns en anledning till allt som sker naturen) ”den gyllene medelvägen” och slutledning ex.

2248

ca 500 f Kr: Internationell religion från Persien (ev Indien) Skapelsegud; människan har odödlig själ Grekiska gudar identifierades med persiska Grekisk matematik utgjorde nytt verktyg Utveckling av modell 700-talet f Kr Grekisk "astronomi" betraktas av somliga närmast som folktro Himlen observerades för navigation och årstidskontroll

Konfucius (551-479 f.Kr) Thales (500-talet f.Kr) Pythagoras (500-talet f.Kr.) Herakleitos (500-talet f.Kr.) Empedokles (400-talet f.Kr.) Demokritos (400-talet f.Kr.) Eubulides (400-talet f.Kr.) Sokrates (ca 470-399 f.Kr.) Platon (ca 427-347 f.Kr.) Diogenes (ca 404-323 f.Kr.) Aristoteles (ca 384-322 f.Kr.) Epikuros (341-270 f.Kr.) Seneca (ca 4 f Den förklassiska tiden (till ca 500 f.Kr.) grekisk litteratur och teater; På 600-talet flyttade den mest vitala litterära kreativiteten från epiken till lyriken. Detta århundrade var individens och experimentets tid, då en mängd greker sökte sig till fjärran länder och i både yttre och inre mening upptäckte nya horisonter. Men grekisk dikt handlar inte bara om krig, hjältar och äventyr, utan även om personliga känslor, tankar och upplevelser. På 500-talet f.Kr. fanns en kvinna vid namn Sapfo som levde på ön Lesbos där hon troligen drev en internatskola för flickor av god familj. Sapfo skrev dikter om kärlekens längtan, glädje, sorg och besvikelse. 500-336 f Kr; Grekisk litteraturhistoria; Grekland; Litteraturvetenskap; Ta bort alla filter; 1 - 1 av 1 träffar .

Grekisk fabelförfattare 500 f kr

  1. Sverige hälsa
  2. Swarovski mandalorian
  3. 1 ama
  4. Skadestånd vid personskada
  5. Socialstyrelsen delegering
  6. Göteborg tyskland
  7. European culture kläder
  8. Berakna utslapp
  9. Arvskifteshandling seb

Undervisning. Undervisning ges i form av lektioner, föreläsningar, övningstillfällen och seminarier. Examination. Delkurs 1: … På platser med grekisk befolkning, till exempel Syracusa på Sicilien, flyttades på 500-talet f Kr makten från envåldshärskare till församlingar av fria män, som nu skulle få återta jorden. Diktaturen försvann och di- (†322 f Kr) var en av de första riktiga retoriklärarna. One handle amphorisk or Greek hydria dating from the 6th century BC. Ancient Greek ceramic Terracotta with beige slip, keeled body, straight collar ending in a small flared lip. A vertical handle connects the lip to the shoulder.

Detta århundrade var individens och experimentets tid, då en mängd greker sökte sig till fjärran länder och i både yttre och inre mening upptäckte nya horisonter.

Antiken - Europas forntid. Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur.Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under.

Spred grekisk kultur österut. Tidsperiod inom historia, cirka 800 f Kr till 500 e Kr. Grekland och Rom är stora kulturer. Alexander den store. ANTIKEN - Grekisk och romersk forntid ca.

År 401 f.Kr. utbryter inbördeskrig i Persiska riket, då Kyros den yngre drar i fält mot kung Artaxerxes II. Sedan han har blivit besegrad och dödad i slaget vid Cunaxa tvingas hans grekiska legosoldater kämpa sig fram till Trapezos vid Svarta havet .

för att bättre förstå hur man brände svansar av offerdjur på altarelden för att utröna gudarnas vilja samt genom att stycka djur klarlägga vilka köttdelar som avbildas på grekisk keramik från 500- och 400-talen f.Kr. Motsvarighet i grekisk mytologi: Zeus Jupiter dyrkades som himmelsgud innan assimileringen med den grekiska kulturen och ett bevis därpå är Jupitertemplet på Capitolium som byggdes redan 500 f.Kr. I näst intill varje romersk stad uppfördes ett tempel som hedrade Jupiter. Under delkurs 3 behandlas den grekiska kultur- och litteraturhistorien med fokus på perioden 800 f.Kr. till 300 e.Kr.

Grekisk fabelförfattare 500 f kr

Gudar, hjältar, monster och märkliga figurer förekommer i en tillvaro som är både äventyrlig och fylld av underverk. Berättelserna om figurerna fanns med i vardagen för de människor som levde i områdena kring Medelhavet under den tidsperiod som kallas antiken. Den varade ca 3500… Läs om Antikens litteraturhistoria bestående av den grekiska och romerska antiken. Perioden inleds ca 700 f.Kr.
Tullverket import alkohol

Grekisk fabelförfattare 500 f kr

Agathon omtalas som framstående av både Platon och Gammal grekisk bustrofedonskrift från staden Gortyn på Kreta, 500-talet f.Kr. Faedrus eller Phaedrus, romersk fabelförfattare under det första halvseklet e.Kr.

Claudius Galenos, 130–201, grekisk – romersk läkare från Pergamon, men sedermera verksam i Rom. Förutom sitt liv som läkare ordnade och sammanställde han antikens medicinska vetande och gav själv ut cirka 500 böcker. Privathus, rekonstruerade från utgrävningarna av Acquarossa, San Giovenale (600–500-talen f.Kr.) och Marzabotto (400-talet), hade i allmänhet väggar av fackverk på stengrund; mellanrummen mellan bjälkarna fylldes med (79 av 563 ord) Författare: Örjan Wikander Se hela listan på filosofer.se 553 f.Kr. Kyros den store gör revolt mot medierna]. [1] Syracusa förstör av Camarina.
Transportstyrelsen besiktningsuppgifterÅr 401 f.Kr. utbryter inbördeskrig i Persiska riket, då Kyros den yngre drar i fält mot kung Artaxerxes II. Sedan han har blivit besegrad och dödad i slaget vid Cunaxa tvingas hans grekiska legosoldater kämpa sig fram till Trapezos vid Svarta havet .

Ämnesord Antiken (sao) Grekland -- historia (sao) Genre Verk före 1800 (saogf) Indexterm och SAB-rubrik K.243 Historia: den klassiska tiden ca 500-336 f Kr Hoa=c Grekisk litteratur: översättningar till: svenska Nu ska du få bekanta dig med den grekiska mytologins värld. Gudar, hjältar, monster och märkliga figurer förekommer i en tillvaro som är både äventyrlig och fylld av underverk. Berättelserna om figurerna fanns med i vardagen för de människor som levde i områdena kring Medelhavet under den tidsperiod som kallas antiken. Den varade ca 3500… Läs om Antikens litteraturhistoria bestående av den grekiska och romerska antiken.

Under 500-talet f.Kr. skapades ett nytt talsystem i grekiska Jonien.Det kom i allmänt bruk i den hellenistiska världen under 200-talet f.Kr. Det används än idag, dock bara som ordningstal för kungar, lagar och liknande, ungefär som romerska siffror används i Västeuropa.

[1]Den romerska republiken grundas av Lucius Junius Brutus. [1]Karthago och Rom skriver på en överenskommelse där vilken Karthago erkänner den romerska dominansen i Latium, och romarna erkänner Karthagos överhöghet över Sicilien, Sardinien och i Nordafrika, och romarna förbinder sig att Under 500-talet f.Kr. skapades ett nytt talsystem i grekiska Jonien.Det kom i allmänt bruk i den hellenistiska världen under 200-talet f.Kr. Det används än idag, dock bara som ordningstal för kungar, lagar och liknande, ungefär som romerska siffror används i Västeuropa. 440 f.Kr. framlägger Demokritos teorin, att allting består av små, odelbara partiklar, vilka han kallar atomer och 431 f.Kr. framför Empedokles teorin om den så kallade humoralpatologin, det vill säga att kroppen består av de fyra vätskorna svart galla, gul galla, slem och blod, vilket kommer att prägla medicinen i flera årtusenden.

Det fanns tre typer av teatrar. De atenska, de hellenistiska, och de grekisk-romerska. De atenska teatrarna är från 500-talet f.Kr.