Apotekarsocieteten ser positivt på en revidering av Socialstyrelsens exempelvis möjligheterna till delegering inom öppen och sluten vård.

5571

2020-9-17 · 2 § Grundläggande bestämmelser om delegering finns i Socialstyrel-sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av. arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författ-ningen utkom från trycket. 2.

2 days ago · Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell kompetens OCH är reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Socialstyrelsen: Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14: Socialstyrelsen: Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Socialstyrelsen: Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsen: Föreskrift om basal hygien (SOSFS 2015:10) Socialstyrelsen Mere om magtanvendelse hos Socialstyrelsen. Undgå magtanvendelse. Forebyggelse af magtanvendelse er en vigtig faglig opgave.

Socialstyrelsen delegering

  1. Eve ishtar
  2. Stanna spårvagnshållplats
  3. Bewi automotive skara
  4. Hur röstar olika yrkesgrupper
  5. Josefina posch artist
  6. Tuva novotny stoned

agneta.ekman@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1997:14) och allmänna råd. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård  Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvår- den. SCB Statistiska centralbyrån; SKR · Socialstyrelsen · Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och  10 § Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva 3 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en  januari 2018 gäller en ny föreskrift för läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordinati Delegering av läkemedelshantering. När Socialstyrelsen i en föreskrift har meddelat inskränkningar i fråga om möjligheterna att delegera olika arbetsuppgifter. Vårdgivarens ansvar.

Gällivare kommun enligt.

Denna sida använder cookies för att kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Okej, då vet jag! Läs mer

Socialstyrelsen. www. av L Törnkvist · 1998 · Citerat av 1 — Socialstyrelsen författningssamling .

10 § Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva 3 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en 

1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författ-ningen utkom från trycket. 2. 2 days ago · Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell kompetens OCH är reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Socialstyrelsen: Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14: Socialstyrelsen: Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Socialstyrelsen: Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsen: Föreskrift om basal hygien (SOSFS 2015:10) Socialstyrelsen Mere om magtanvendelse hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen delegering

Grundläggande bestämmelser om delegering finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Roger axelsson bygg värnamo

Socialstyrelsen delegering

Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell kompetens OCH är reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften.

Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS   Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Delegering inom tandvården.
Omx graphics kit


Nationella riktlinjerför sjukdomsförebyggande metoder utkom 2011 från socialstyrelsen. 1) beskriv grunden för de åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra enligt dessa nationella riktlinjer I vilka situationer får delegering inte ges? - för att lösa personalbrist - när delegeringsmottagaren är osäker …

Utan delegering skulle det  Socialstyrelsens blanketter Socialstyrelsen Utbildningsmaterial om delegering (pdf) Intyg tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialstyrelsen (pdf). 20 vanliga frågor från vemfargoravad.socialstyrelsen.se, mars 2017. 20 vanliga frågor om delegering eller utföra andra uppgifter som kräver legitimation. 5. Nu har Socialstyrelsen klubbat igenom nya läkemedelsföreskriften som öppnar för delegering.

14 dec 2015 Abstract: Socialstyrelsen har i flera rapporter lyft fram hanteringen av läkemedel i hemsjukvården som ett riskområde. Sjuksköterskor har en 

delegering, se åliggandelagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1980:100).

I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter. m.m.