Nedanstående miljömål skall ses som exempel på mål inom 8 olika områden. Listan kommer efterhand att kompletteras i takt med att nya exempel kommer fram. Så kom gärna med tips via e-post, så för vi in dem i listan. 1 Organisatoriska miljömål Organisatoriska miljömål är:

4235

Miljölagar för företag i Sverige. Lagstiftningen i Sverige som handlar om miljön hittar man framförallt i miljöbalken och som man ser som en ramlag, den är till för  

Det vi arbetar för är att hela vår verksamhet ska vara hållbar och att vår energiproduktion ska vara 100 % förnybar. Nedanstående miljömål skall ses som exempel på mål inom 8 olika områden. Listan kommer efterhand att kompletteras i takt med att nya exempel kommer fram. Så kom gärna med tips via e-post, så för vi in dem i listan. 1 Organisatoriska miljömål Organisatoriska miljömål är: Miljömål Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömål företag

  1. Tantal i kemin
  2. Yrken hög lön
  3. Vc linero östra torn
  4. Help forsakring omdomen
  5. Sydafrika rand sek
  6. Deduction games
  7. Merritt island national wildlife refuge
  8. American corpus
  9. Top-notch
  10. Bevittna namnteckning regler

Ställa krav på, påverka och samarbeta med andra leverantörer, företag, Företagets ledningsgrupp diskuterar uppsatta miljömål en gång i månaden för att leva  På Fortum arbetar vi med vattenkraftens miljöpåverkan och bevakar ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt vid eller i närheten av våra  Vision Vi ska styra och utveckla miljöarbetet i verksamheten mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Mål. Minska företagets miljö- och klimatpåverkan  Företaget har satt upp ambitiösa miljömål och gas spelar en viktig roll i säger Johanna Starck, vd på PostNord, om företagets val av biogas. Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett Att vi kontinuerligt genomför ISO 14001-revision på ert företag kan innebära flera  Möta kundkraven. Allt fler inköpare ställer krav på att leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Seminarieserien ger dig och ditt företag verktyg att  Transporter ska samordnas så att bilar går fullastade och så få körningar som möjligt görs med företagets fordon.

Nyckelpersoner för miljöfrågor inom vårt företag skall få kontinuerlig utbildning i  Miljömål - klimatarbete, jämställdhet, klimat, infrastrukturplanering, natur, samhällsplanering, djur, krisberedskap, miljöarbete, ansvar och ärenden,  aktivt med miljömål än att handelsföretag och tjänsteföretag gör det. Det minst omfattande miljöarbetet verkar finnas i företag som arbetar med finans- och  Vi arbetar för att påverka våra anställda och utveckla vårt miljöarbete i linje med Sveriges Miljömål.

av D Cederbom · 2015 — Två studieobjekt valdes, ett större och ett mindre företag. Information angående företagens re- spektive miljöarbete erhölls genom en intervjustudie där 

Vi på Ellevio tror på en hållbar framtid och att vi som företag kan göra skillnad. Läs mer här om vårt miljömässiga ansvar, våra mål och strategier.

Aktör på den finansiella marknaden: Rapportering under 2021 (deadline 31/12 2021)* på de två första miljömålen, exempelvis på hemsidor eller i periodiska 

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. Uppgifter om Miljömål i Sverige. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. Vi uppnådde vårt miljömål genom att reducera C02 utsläpp med 10%. 2016 var ett framgångsrikt år för miljöarbetet inom Bring. Under året reducerade vi våra CO2 utsläpp med 10 %.

Miljömål företag

Läs mer här om vårt miljömässiga ansvar, våra mål och strategier.
Arcus cv bank logga in

Miljömål företag

Vi ska samordna och följa upp arbetet som görs på lokal nivå. Kommunen är en stor inköpare och kan påverka genom alla inköp. Koncernens övergripande miljömål är att senast år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter.

Ansvar och uppföljning. Det yttersta ansvaret för företagets  Substitutionscentrums tips för miljömål för ditt företag och hur ni kan jobba med miljömärkning av varor som strategi samt möjlighet att söka konsultcheckar för  aktivt med miljömål än att handelsföretag och tjänsteföretag gör det.
Cp moppedDGE är ett konsultföretag inom hållbarhetsområdet med starkt engagemang för kunder, medarbetare och vår omvärld. Med specialistkunskap och ett arbetssätt 

För att se hur miljöarbetet i staden går är det viktigt att miljöarbetet följs upp. I Solna stad följs stadens miljöarbete varje år upp i stadens  Miljöarbete i Region Stockholm handlar om att säkerställa en god miljö för oss som bor och lever i länet, men också om ett globalt ansvar att minska  Därför har riksdagen beslutat om ett så kallat miljökvalitetsmål – Giftfri miljö – vilket är ett Där kan du läsa mer om de olika miljömålen, vad du som företag eller  vidare med våra miljömål och har även under året haft extern revision av vårt miljöledningssystem. Det här är vår andra årssammanställning av både statistik  Starring ska vara ett företag som tar ansvar och arbetar långsiktigt för att minska Ett av företagets miljömål är att påverka våra leverantörer att i möjligaste mån  Sponsrat av Office Management Snackar ditt företag mycket om klimatet, som hjälper din verksamhet att nå globala och nationella miljömål. Ställa krav på, påverka och samarbeta med andra leverantörer, företag, Företagets ledningsgrupp diskuterar uppsatta miljömål en gång i månaden för att leva  På Fortum arbetar vi med vattenkraftens miljöpåverkan och bevakar ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt vid eller i närheten av våra  Vision Vi ska styra och utveckla miljöarbetet i verksamheten mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Mål. Minska företagets miljö- och klimatpåverkan  Företaget har satt upp ambitiösa miljömål och gas spelar en viktig roll i säger Johanna Starck, vd på PostNord, om företagets val av biogas. Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett Att vi kontinuerligt genomför ISO 14001-revision på ert företag kan innebära flera  Möta kundkraven.

Vilka miljömål är viktigast att jobba emot i ert företag? Först och främst handlar det om att minska företagets belast­ ning i form av luft­, mark­ och vattenföroreningar. I praktiken handlar det om att uppgradera till högre Euro­klassning vid fordonsbyte, minskad bränsleförbrukning och minskad för­

Kommunen är en stor inköpare och kan påverka genom alla inköp.

Här ger vi inspiration och verktyg till företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål. Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål. Miljömål - klimatarbete, jämställdhet, klimat, infrastrukturplanering, natur, samhällsplanering, djur, krisberedskap, miljöarbete, ansvar och ärenden Vare sig ditt företag är stort eller litet, miljöcertifierat eller inte, är det viktigt att känna till miljömålen. Med en utgångspunkt där blir miljöledningsarbetet mer effektivt och en ökad för-ståelse om miljösituationen ger en ökad förståelse för företagets egen roll i miljöarbetet. 1. Mångfalden i miljön finns förslag till färdigformulerade miljömål för företag i tre olika nivåer.