Beslutades godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. § 7. Att utgöra styrelse för det 

4430

15 maj 2020 På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets 7) Protokoll från stämma Per Capsulam 2020-05-15.

En förutsättning för beslut per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder det beslut som fattas. Protokoll Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Mötesprotokoll 2020-03-16 Per capsulam konstituerande styrelsemöte för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Tid 16 mars 2020Protokollsnummer och omfattning Protokoll nummer 2, §§ … Styrelser och styrelsehandlingar. Varje bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen har en egen styrelse. 145 KB 2018-12-14 Protokoll 9 NVAB, per capsulam pdf, 357 KB 2018-11-05 Protokoll 8 NVAB pdf, 402 KB 2018-09-20 Protokoll 7 NVAB pdf, 321 KB 2018-08-23 Protokoll 6 NVAB pdf, Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 26 juni 2017. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Maria Bredberg Pettersson Marianne Eliason Anders Kvist Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Anna Nystedt Övrig deltagare Prognos rapporteras till styrelsen 5 oktober Styrelsen beslutar per capsulam att i enlighet med presidiets förslag, godkänna den ekonomiska prognosen 1–2018, samt att godkänna äskanden om 100 000 kr avseende den digitala arbetsplatsen. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL PER CAPSULAM 1(3) Språk­ och litteraturcentrum Styrelsen 2009­10­14 Deltagande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Lars­Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor Anders Mortensen universitetslektor Per capsulam är latin och betyder ”genom en kapsel”. Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts.

Per capsulam styrelse

  1. Dollarstore agare
  2. Nk mastercard villkor
  3. Hur fungerar tjanstepension
  4. V 52 strain
  5. Val 2021 senaste mätning
  6. Ann sofie back shop

Boberger ( diskussion ) 4 december 2012 kl. 21.03 (CET) Anledningen till påskyndandet är att ArbetSam vill underteckna på ett möte på torsdag när dom är i Stockholm. Årsredovisningen 2019 samt Årstämman 2020 per capsulam finns som PDF fil lite längre ner på sidan. Styrelseprotokoll. Protokoll 2021. Januari. Februari.

4. Begäran av underskrift sänds ut till samtliga styrelsemedlemmar via  Samtliga i styrelsen är mycket upptagna i sina arbeten vilket gör att det är svårt att planera in styrelsemöten. På bottenvåning skall stamrenovering påbörjas.

Per capsulam är latin och betyder ”genom en kapsel”. Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts.

Protokoll Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Mötesprotokoll 2020-03-16 Per capsulam konstituerande styrelsemöte för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Tid 16 mars 2020Protokollsnummer och omfattning Protokoll nummer 2, §§ … Styrelser och styrelsehandlingar. Varje bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen har en egen styrelse. 145 KB 2018-12-14 Protokoll 9 NVAB, per capsulam pdf, 357 KB 2018-11-05 Protokoll 8 NVAB pdf, 402 KB 2018-09-20 Protokoll 7 NVAB pdf, 321 KB 2018-08-23 Protokoll 6 NVAB pdf, Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 26 juni 2017. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Maria Bredberg Pettersson Marianne Eliason Anders Kvist Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Anna Nystedt Övrig deltagare Prognos rapporteras till styrelsen 5 oktober Styrelsen beslutar per capsulam att i enlighet med presidiets förslag, godkänna den ekonomiska prognosen 1–2018, samt att godkänna äskanden om 100 000 kr avseende den digitala arbetsplatsen.

Denna policy behandlar hanteringen av förbundsstyrelsens per capsulam-beslut. Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie möte.

Styrelsebeslut fattat per capsulam (via e-post),.

Per capsulam styrelse

Medlemmar som inte använder mail/internet får underlagen postade till sig. På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets förbundsstämma Per Capsulam istället.
Villöst adenom

Per capsulam styrelse

nr 556710-. 7916 den 14 april 2021. 1.

Per capsulam är latin och betyder "genom en kapsel".
En man och hans fruar


Presidiebeslut. Beslut av mindre karaktär, som inte särskilt åligger styrelsen eller är tillräckligt brådskande för att inte fattas per capsulam kan fattas av presidiet 

Det har mest använts när det gäller styrelsebeslut.

Beslut som fattas av en styrelse utan att ledamöterna personligen träffas.

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k.

145 KB 2018-12-14 Protokoll 9 NVAB, per capsulam pdf, 357 KB 2018-11-05 Protokoll 8 NVAB pdf, 402 KB 2018-09-20 Protokoll 7 NVAB pdf, 321 KB 2018-08-23 Protokoll 6 NVAB pdf, Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 26 juni 2017. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Maria Bredberg Pettersson Marianne Eliason Anders Kvist Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Anna Nystedt Övrig deltagare Prognos rapporteras till styrelsen 5 oktober Styrelsen beslutar per capsulam att i enlighet med presidiets förslag, godkänna den ekonomiska prognosen 1–2018, samt att godkänna äskanden om 100 000 kr avseende den digitala arbetsplatsen. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL PER CAPSULAM 1(3) Språk­ och litteraturcentrum Styrelsen 2009­10­14 Deltagande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Lars­Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor Anders Mortensen universitetslektor Per capsulam är latin och betyder ”genom en kapsel”. Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Styrelsen för PRO Torhamn har beslutat att vårt årsmöte ska genomföras per capsulam. Det innebär att styrelsen skriver ett förslag till protokoll som sedan tillställs alla medlemmar via mail eller post. Medlemmar som inte använder mail/internet får underlagen postade till sig.