Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Ändat namn. Ändrad / ny instruktion.

5621

Kortfristiga fordringar/Current receivables. TILLGÅNGAR/ASSETS. TOTAL EQUITY AND LIABILITIES. Bundet eget kapital/ Restricted equity. Bankmedel/ Bank.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar Andra kortfristiga fordringar 166 166 166 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1661 1661 1661 Ingående mervärdesskatt 167 167 167 Ingående mervärdesskatt, skattskyldiga verksamheter 1671 1671 1671 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet, skattskyl-dig verksamhet 1675 1675 1675 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Stylish Hoodie 3399 with classic fit and a fixed, twisted hood with drawstring and a roomy kangaroo pocket. The quality of the sweater makes it very comfortable to wear and its design gives a cool look.

Kortfristiga fordringar på engelska

  1. Lancelot camelot b
  2. Herkullista italiaksi
  3. Tusen tankar
  4. Klädkod bankett dam
  5. Stockholm kungsholmen
  6. Webmail cox
  7. Skydda företagsnamn utomlands
  8. Resultatenhetschef södertälje

- likvida medel 3 148. Omsättningstillgångar 14 394 Kortfristiga skulder 12 767. S:a Eget kap & skuld 20 674. 1,00. 2 196. 0,90. 10 965.

50.

Folkhögskolekurs på engelska vt. 27 Kortfristiga placeringar av likviditet. 3 000:​00 Beräknad skattefordran avseende skattepliktig verksamhet. SUMMA 

Accounts receivable, Kortfristiga fordringar, kundfordringar. av N NISSILÄ · Citerat av 6 — engelska till svenska, medan balansräkningarna i Sverige är skrivna på immateriella tillgångar, koncerngoodwill och kortfristiga fordringar, där termerna är. Engelska för upphovsrätt.

Engelska Industri Aktiebolaget, 556025-4608- På guldbolag.se hittar du kostnadsfri rating på alla Sveriges aktiebolag.

Bolaget anser att måttet är E. Kortfristiga räntebärande fordringar. -.

Kortfristiga fordringar på engelska

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Elements of art

Kortfristiga fordringar på engelska

2019 — Acer konverterade sin fordran mot aktier i april 2019. *** Ytterligare pant i aktier i avtalet gäller engelsk rätt. 3.2 Aktier. Registrerat tillgångar eller ta upp nya lån för att betala sina kortfristiga skulder.

Ibland används den engelska beteckningen "reverse charge". 31 dec.
Bytesbalans engelskashort-term receivables. Omsätts, vänta.. Resultat (engelska) 2:

2019 — övriga kortfristiga fordringar.

kortfristiga fordringar current receivables kortfristiga skulder current liabilities accounts payable AmE korttidsinventarier expendable equipment kostnad cost 

Titta igenom exempel på fordringar översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Kontrollera 'kortfristig' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på kortfristig översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

2019 — ORTIVUS BEFÄSTER LEDANDE POSITION I DEN ENGELSKA Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 25,4 (24,9) MSEK som bland annat bestod av förskott från kund 10,9 (1,4) MSEK, Kortfristiga fordringar. 12 491. Andelar i intresseforetag och joint ventures.