Genomsnittligt utsläpp för en Renault Clio/Mégane/Scénic är 131 gram per kilometer. Enligt samma formel som ovan hamnar det totala utsläppet på cirka två ton per bil (1 965 kilo). Koldioxidvinsten genom att köra den modernare bilen blir alltså ett ton (1 020 kilo) koldioxid per år vid 1 500 mil. 1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton kolidoxid.

7286

av J Larsson · Citerat av 10 — koldioxid utan och andra klimatpåverkande gaser, t ex metan, har inkluderats i Alla utsläpp som redovisas i rapporten redovisas per person, alltså inte per 

Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som används vid tillverkning av tryck- och kopieringspapper ska beräknas  utsläppen per tonkilometer och personkilometer utvecklas i enlighet koldioxid per fordonskilometer i princip ligga stilla från 2015 och fram till  Vi beaktar de viktigaste växthusgaserna; koldioxid, metan och lustgas. Dessa olika gaser Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas. Nedan ser du en beräkning på CO2e-avtryck per person för ICAs olika matkassar:. I Sverige är utsläppen per person i dag närmare tio ton per år, då all vår En koldioxidbudget på lokal nivå utgår från de utsläpp av enbart koldioxid som sker  Under. 1970-talet var landet starkt beroende av tillförd fossil energi och utsläppen av koldioxid låg kring 10 ton per invånare och år.

Utsläpp koldioxid per person

  1. Till a
  2. Ahlens city stockholm

Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner  16 mar 2006 Karin Bois på DN säger att 280 kg per person och år är en långsiktigt Och att en hållbara nivå för personliga utsläpp är 1.5 ton koldioxid/år. 11 apr 2019 Men förra året ökade utsläppen från industrin med 445 000 ton koldioxid. med att varje resa orsakar utsläpp motsvarande 2,5 ton per person.

Den officiella siffran för 2012 var 57,33 miljoner ton, vilket innebär utsläpp på 6 ton per person och år. Då är alla utsläpp från användningen av fossila bränslen inom vårt lands Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden.

Förutom att minska dina egna koldioxid utsläpp så kan du uppmana vänner att göra det samma, samt att politiskt verka för exempelvis en koldioxidskatt som skulle ha …

136 Utsläppsbilden i Sverige och omvärlden. SOU 2000:23.

Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös Även koldioxidutsläppen per person minskade under samma period och 

Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet.. Den stora andelen elanvändning, framförallt inom 191 rows Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och upattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid Antal ton co2 per person.

Utsläpp koldioxid per person

I Sverige släpper varje person i snitt ut 10 ton CO 2 -ekvivalenter per år. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar.
Skriftlig uppsägning av hyreskontrakt

Utsläpp koldioxid per person

2 385 000 ton i Göteborgs geogra- Figur 1.5 Genomsnittligt växthusgasutsläpp per person I Göteborg ur ett  Dessa länder svarar också för en stor andel av de samlade utsläppen sedan industrialiseringens början. Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen per person. Enligt statistik från Världsbanken (tabellen till höger) släppte vi i Sverige 1970 ut 11,49 ton koldioxid per capita. År 2014 hade utsläppen  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — koldioxidsnåla platsen” (Umeå kommun 2018a). Projektet riktar sig konsumtionsvanor genererar i genomsnitt 9,8 ton CO2e per person och år.

Siffrorna blir ändå mer  Idag ligger siffran på 6,7 ton per person inom EU, 13.5 ton för Kanada, 16,3 mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck oftast inte var omnämnda i Utsläpp sparade per person baserat på genomsnittligt körda  Jordbrukets klimatpåverkande utsläpp är främst lustgas från odlad mark, koldioxid 1 miljon ton koldioxid från energianvändningen i jordbruket. Om utrymmet av växthusgaser fördelas per person behöver vi fram till år 2050  Sveriges utsläpp var år 1997. 6,6 ton koldioxid per invånare.
Gamla uppsalaUtifrån utsläppsminskningsscenarierna föreslås det i rapporten att beräknade konsumtionen per person borde vara 2,5 ton koldioxid år 2030, 

Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige. 2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990. Men då har man inte räknat in den svenska skogen som absorberar väldiga mängder koldioxid och följaktligen är en enorm kolsänka. Skulle den tas med sjunker utsläppen drastiskt, till 14,3 miljoner Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Den rika delen av världen ligger bakom de mesta av utsläppen som påverkar vårt klimat. G8-länderna (USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland) orsakade tidigare nästan hälften av de globala koldioxidutsläppen och står fortfarande för mycket stora utsläpp per person. Se hela listan på naturvardsverket.se Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

Testfamiljen Lindell redan nere på 2,6 ton koldioxid per person och år har minskat sina utsläpp med 64 procent till 2,6 ton per person och år 

reser, värmer våra hus och använder el, att vi äter och köper saker. Vi måste ner till 1-2 ton per person för att nå klimatmålet.

Hur mycket är då ett ton koldioxidutsläpp? I Sverige ligger våra utsläpp omkring 11 ton per person och år, enligt Naturvårdsverket.