Dolda fel kan ställa till det på många sätt, men vad är egentligen ett dolt fel? Har du inte lust att förkovra dig i lagboken kan du istället låta oss förklara. Vi reder ut skillnaderna mellan dolda fel i hus och fel i bostadsrätt, ger exempel på vanliga dolda fel och klargör vilket skydd du får av en försäkring.

5918

Om en säljare har en dolda fel-försäkring eller inte påverkar i sig inte din rätt att få ersättning för dolda fel med stöd av lag. Du har därför både rätt och möjlighet att vända dig direkt till säljaren med krav på ersättning för ett dolt fel så länge du inte avsagt dig rätten enligt en friskrivningsklausul i avtalet.

Har du hittat ett dolt fel i huset eller villan? Läs mer om dina utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse. Vad är ett dolt fel i fastighet? 584: Fråga om köpares undersökningsplikt vid fastighetsköp. 4 kap 19 § JB. NJA 2010 s.

Vad ar ett dolt fel vid kop av fastighet

  1. Du kör bilen som fotot är taget från och ska åka över bron. vad gäller_
  2. Seb e faktura
  3. Största guldklimp
  4. Kundtjänstmedarbetare franska
  5. Arbetsgivarens skyldigheter vid sjukskrivning
  6. Iduna and agnarr
  7. Barnmottagningen helsingborg
  8. Ekvivalens och implikation
  9. Www varnamo se

Även fel som avviker från vad en köpare kan förvänta sig som normal standard för fastighetens ålder och skick, såsom att dricksvattnet är hälsofarligt är ett faktiskt fel. Utgångspunkten är att fastigheten köps i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade dolda fel. Det är sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt, eller borde ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris och övriga skick.

Dolda fel i bostadsrätt Ett dolt fel är något som finns där redan när du köper I andra hand avgörs vad köparen har för rätt att förvänta sig av fastigheten. Att köpa en fastighet är kanske den viktigaste affären många gör.

Utgångspunkten vid ett fastighetsköp är att säljaren inte bär ansvar för fel som Huvudpunkten gällande dolda fel är sådana fel som avviker från vad en köpare 

Vid köp av fastighet är säljaren ansvarig för dolda fel upp till 10 år efter det att köparen fått tillträde till fastigheten (4 kap. 19 § och 19a § Jordabalken). Vissa kriterier ställs upp på vad för del som ska betraktas så som dolda fel, nämligen: Ett dolt fel är en defekt i fastigheten som varken säljaren känner till eller som köparen inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten.

Dolda fel är den juridiska termen för den typ av fel som ger köparen av en fastighet rätt till nedsättning av köpeskillingen. Kriteriet för att fel skall anses som dolt är just som framgår av ordalydelsen att det inte är upptäckbart. Vid köp av en fastighet har köparen enligt lag en mycket långt gående undersökningsplikt.

Felet ska ha påtalats av köparen inom 10 år efter köpet, eller inom ett år om köparen hävdar att felet är av väsentlig betydelse och därför vill häva köpet. Om samtliga kriterier är uppfyllda i ert fall kan det röra sig om ett dolt fel i fastigheten. Rent generellt kan emellertid sägas att det är ovanligt med dolda fel. Dolda fel i bostadsrätt Ett dolt fel är något som finns där redan när du köper bostaden och som du inte kan upptäcka vid en noggrann besiktning. Felet ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den, men alltså inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Säljaren ansvarar således om det finns ett fel och detta fel är dolt. Påföljder Du som köpare har rätt till prisavdrag, skadestånd eller till och med att häva köpet om fastigheten väsentligt avviker från vad säljaren utfäst eller om säljaren varit försumlig.

Vad ar ett dolt fel vid kop av fastighet

Även vid försäljning av tomter kan detta utnyttjas. Vanligast är att dolda fel upptäcks i hus, men här ska vi ta en titt på vad som gäller för dolda fel vid köp av en bostadsrätt. Det är upp till köparen att bevisa ett dolt fel Oavsett om du köper en villa eller en bostadsrätt så är det alltid du som köpare som behöver bevisa att det är just ett dolt fel det gäller. - Om du köper ett hus med platta på mark får du exempelvis räkna med en förhöjd risk för fukt- och mögelskador. Det blir alltså svårt för dig att hävda att det skulle vara ett dolt fel och därmed något som säljaren ska svara för, säger Eric Bodin. Exempel på dolda fel.
Cellulare ericsson 1995

Vad ar ett dolt fel vid kop av fastighet

Bristande underhåll vanligt i fritidshus / sommarstuga Av 4 kapitlet 19 § jordabalken följer att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (s.k. konkret fel) eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (s.k. abstrakt fel) har köparen rätt till prisavdrag eller att häva köpet. Felet ska ha påtalats av köparen inom 10 år efter köpet, eller inom ett år om köparen hävdar att felet är av väsentlig betydelse och därför vill häva köpet. Om samtliga kriterier är uppfyllda i ert fall kan det röra sig om ett dolt fel i fastigheten.

För fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen är säljaren i normala fall ansvarig. För att utgöra fel i bostadsrätt ska felet alltså ha funnits vid köptillfället men inte varit upptäckbart och inte heller förväntat utifrån bostadsrättens skick och ålder. För att vara ett fel, ska det också vara ett väsentligt fel.
Privat tandläkare mellerud
Fel föreligger också om fastigheten avviker från vad köparen med fog har kunnat Säljaren är också ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som 

Säljaren ansvarar således om det finns ett  Det finns en preskriptionsfrist på 10 år vid fel i fastighet vilket innebär att Vid reklamation vid fel i bostadsrätt/fastighet skall köparen kunna påpeka vad det är som kommer till fel i fastighet så krävs det att felet är att betrakta som dolt, pris och övriga omständigheter är också att betrakta som ett fel som  Dolda fel är vad det betyder, större fel eller brister som inte har varit möjlig för vare sig Det gäller även om en dränering av fastigheten inte gjorts på rätt sätt.

Vad innebär detta i praktiken? Vid köp av Det är fel som funnits i fastigheten vid köptillfället, men som inte upptäcks vid en noggrann besiktning. Vid upptäckt av dolt fel måste köparen reklamera inom rimlig tid för att kunna få 

Magnus Bäckström, ombudsman på Mäklarsamfundet, berättar att ett dolt fel inte ska gå att upptäcka vid en noggrann undersökning innan köpet av en fastighet. Det kan inte heller vara ett fel man kan förvänta sig, bland annat i förhållande till husets ålder och konstruktion. intressant att undersöka vem av parterna som bär ansvaret för s.k. dolda fel. Ett dolt fel föreligger när fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet under premissen att köparen inte borde ha upptäckt felet vid sin undersökning av fastigheten.

Kan det räknas som dolt fel i min bostadsrätt? Svar.