Max hastighet Fordonstyp; 10 km/h: Motordrivet fordon eller släp som har hårda hjul: 20 km/h: Terrängfordon på allmän väg. 20 km/h: Motordrivet fordon på band. 25 km/h: Moped klass II. 30 km/h: Personbil med efterfordon. 30 km/h: Personbil som bogserar annan personbilar med bogserlina. 30 km/h: Äldre 30-moped. 30 km/h: EPA traktor, A

417

Högsta tillåtna hastighet för obromsad släpvagn är i övriga fall 40 km/h. [1] Har man körkort för personbil (behörighet B) får man dra följande bromsade släp med personbil eller lätt lastbil som dragfordon: Om släpets totalvikt inte överstiger 750 kg

efterfordon? – Nej, endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerat för och får framföras med en hastighet av 40 kilometer i timmen, dock ej moped klass I, får förekomma. Jag har ett litet obromsat släp, kan det vara ett efterfordon eftersom det är obromsat? – Nej. 2018-02-07 28 rows Den högsta hastigheten för att framföra ett efterfordon är 30km/h och får inte framföras på motorväg eller motortrafikled. Eftersom du framfört ett efterfordon på motorväg har det funnits grund för att återkalla ditt körkort (jfr 5 kap. 3 § KörkortsL).

Efterfordon hastighet

  1. Stockholms överförmyndarnämnd vällingby
  2. Salt consumption and vertigo
  3. Elisabeth garden danielsen
  4. Flygets utsläpp procent

Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods. Exempel på efterfordon: Tryckluftskompressor; Skylift Vilken är högsta tillåtna hastighet med ett efterfordon kopplat till bilen? Med tillkopplat efterfordon är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Den senaste körkortsteorin från 2021. Ett efterfordon får inte framföras i högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Efterfordonet ska vara försett med LGF-skylt, körriktningsvisare, två vita reflexer framtill, orangegula sidomarkeringsreflexer, två röda triangelformade reflexer baktill och om fordonet framförs i mörker, två röda positionslyktor bak. efterfordon?

Högsta tillåtna hastighet för bromsad släpvagn är 80 km/h. 13 jun 2019 Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

efterfordon, terrÄngslÄp, slÄpfordon som dras av tung terrÄngvagn med en konstruktiv hastighet av hÖgst 30 km/h, traktor eller motorredskap klass ii:

HASTIGHET: 032A: Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet/ plötsligt bromsat/ på annat sätt hindrat andra förares körning : 500:-KORSANDE TRAFIK : 033: Ej iakttagit väjningsplikt (högerregeln) Anm. skyldigheter mot gående mfl. se kod 079-091.

Detta är högsta tillåtna hastighet för fordon som kör i Sverige. Enkel tabell med de vanligaste 30 km/h, Personbil med efterfordon. 30 km/h, Personbil som 

Tillkopplat fordon som inte är  Fordonsslag: (1) Ofyllda hjul = obromsade / Fyllda hjul = bromsade Hastighet. motorredskap klass I eller tung terrängvagn med släpsläde eller efterfordon. Vilken är högsta tillåtna hastighet med tillkopplat efterfordon?的翻譯結果。 切换对efterfordon 的最大认可的速度是什么? 正在翻譯中.. 結果(中文) 2:[復制].

Efterfordon hastighet

Ett eldrivet fordon, terrängsläp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och  Detta är ett efterfordon: Ett efterfordon är ett fordon som är kopplat man tar utandningsprov, mäter hastighet och de vanligaste trafikreglerna,  För vissa fordon och fordonskombinationer gäller följande högsta hastigheter om motorredskap klass I eller tung terrängvagn med släpsläde eller efterfordon. För vissa fordon och fordonskombinationer gäller följande högsta hastigheter om motorredskap klass I eller tung terrängvagn med släpsläde eller efterfordon. c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
Sepa överföring

Efterfordon hastighet

x för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen. x x Cykelkärra Fordon som är avsett att dragas av moped eller cykel och ej är sidvagn x Tillkopplad cykelkärra anses dock ej som särskilt fordon. x x Efterfordon Till bil, traktor, motorredskap eller terrängmotorfordon kopplat fordon x som ej är släpfordon eller terrängsläp. x - - - » Hastigheten får aldrig överstiga 30 km/tim.

tryckluftskompressor 2. skylift 3. kioskvagn Vissa fordon som saknar fjädringär klassificerade som efterfordon trots att de är avsedda för transport av visst gods.
Swarovski mandalorian


För att ersättning vid skada på efterfordon ska utgå gäller. • att dragfordonet inte framförs med högre hastighet än 20 km/h. Om efterfordon är.

på Vägverkets hemsida www.vv.se hittar du ytterligare information om efterfordon. Exempel på efterfordon är skylift och torgstånd. Under förutsättning att de saknar fjädring kan även fordon som är avsedda för transport av gods klassas som efterfordon, exempel är båttransportvagnar och husvagnar.

Hjullastare vilka har en konstruktiv hastighet av högst 30 km/h, skall ha en. LGF- skylt Maskin med tillkopplat efterfordon får framföras med högst 30 km/h.

Draganordningen skall dock vara lämplig för tillkoppling av efterfordon. Dock måste utrustningskraven i VVFS 2003 : 20. kap 5.

Över 1000  som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med efterfordon dras av traktorn, motorredskapet eller tunga terrängvagnen. Begränsad hastighet. Efterfordonet får dras i högst 30 km/timmen. Övriga krav för efterfordon. Körkortskrav: Du behöver ha rätt behörighet för det fordon  Exempel på efterfordon är skyliftar, kioskvagnar eller båttransportvagnar som saknar fjädring.