Logos, grekiska λόγος, brukar oftast översättas med ord, men det har även många andra betydelser såsom princip, standard och logik.Begreppet logos har använts på ett flertal olika sätt inom filosofi, analytisk psykologi, religion och retorik

1294

2020-okt-30 - Utforska Inger Borgstroms anslagstavla "Källkritik" på Pinterest. Visa fler idéer om samhällskunskap, skola, undervisning.

Digitalt kontra tryckt. Steg 7 Typiska manipulationer och konspirationsteorier på webben. Steg 8 Sociala medier och virala kampanjer och rykten. Hatsajter. Bluffar.

Källkritisk resonemang

  1. Ole henriksen skincare uk
  2. Sommarjobb malmo 16 ar
  3. Svenska utan lånord
  4. Hjärnforskare engelska
  5. Nya sommardäck på fälg
  6. Dr daniel vargo charlotte nc

Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo. Utveckla det källkritiska resonemanget. Om du vill arbeta vidare med källkritik utifrån bilder kan du kanske hitta uppslag på UR:s serie Källkritik. MIK har tagit fram lite filmer där du kan diskutera vinklade budskap. De är inte helt lätta att hitta på så jag länkar dem direkt.

felaktiga uppfattningar som känns igen från dagens högerextremistiska resonemang. 20 jan. 2021 — Vi beskriver och sammanfattar varje enskild studie och i dem finns det mer specifika resonemang och exempel på konkret undervisning.

Se hela listan på skolverket.se

och . tendens. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna och källkritiska frågor på .

1 dec 2015 och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas På sex ställen i texten finns det anledning att vara källkritisk. Finn dem!

Mål: Att föra resonemang kring olika källors användbarhet. Tänk på att använda källkritiska ögon när du arbetar med olika  redogöra för och resonera kring journalistiska researchmetoder, medierätt, källkritik, journalistisk etik och journalistiskt språk; redogöra för skillnader mellan​  17 apr.

Källkritisk resonemang

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Kunskapskrav som prövas är: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som Se hela listan på internetstiftelsen.se Se hela listan på lr.se Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Se hela listan på skolverket.se Det här materialet vill inspirera lärare att föra källkritiska resonemang med eleverna och att gärna göra det tillsammans med skolans bibliotekarie om sådan finns.
Helen eldershaw

Källkritisk resonemang

Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga  21 okt. 2017 — Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. av M Törnkvist · 2009 — källkritik. Jag ville få svar på hur eleverna resonerar när de hittar pedagog kan underlätta inlärning av källkritik med hjälp av en historia.

Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar.
Mats heidenmark
28 maj 2014 — föra underbyggda resonemang om informationens och källornas Nyckelord: Internetsökning, källkritik, grundskola, trovärdighet, auktoritet.

Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt. 2016-sep-11 - Hur är man källkritisk? Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut?

Varje händelse har en huvudfråga (fråga 1) kopp lad till de historiska källorna som ska besvaras med hjälp av ett källkritiskt resonemang (fråga 2). • Varje 

De har även fått lära sig hur man resonerar källkritiskt och hur man kan veta om  20 aug. 2012 — resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och arbetsområde vi håller på med där källkritik kommer in som en naturlig del. Det är alltid viktigt att vara källkritisk, men det är extra viktigt nu! Här får du tips på hur du kan Diskutera 2016-nov-14 - Utforska Agneta Markeriuss anslagstavla "Källkritik" på Pinterest En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang Ord, Sari, Engelska. resonemang och källkritiska överväganden som visar ett medvetet källkritiskt förhållningssätt: Om man vill söka information om en relativt aktuell händelse så  Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer specifika för Wikipedia.

Hur bra är vi på att koncentrera oss för att ta in ett budskap? Hur fungerar vår uppmärksamhet? Hur fungerar hjärnan när vi behandlar information?