Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) har den 28 februari 2016 beslutatom en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Beslutet är förutsatt godkännande vid kommande extra bolagsstämma. Vid fullteckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 94,4 miljoner

8352

42 kr per unit / 5,25 kr per aktie. Likviddag: Avstämningsdag: 8 april 2016 . Värdering: 165,2 Mkr pre-money, exkl ev optioner. Villkor: Företrädesrätt 8:14. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt.

Här hittar du all information om NeuroVive Pharmaceutical av NeuroVive Pharmaceutical AB. NeuroVive Pharmaceutical aktiedata Information och forum för aktien NeuroVive Pharmaceutical. NeuroVive Pharmaceutical är verksamt inom sektor Hälsovård, i branschen Läkemedel. NeuroVive Pharmaceutical aktie finns listad på Small Cap med ticker NVP där du kan köpa och sälja aktier i NeuroVive Pharmaceutical. Aktien NeuroVive Pharmaceutical med ISIN-beteckning SE0002575340. Låga avgifter & automatik hos Lysa. Hos Lysa investerar du i både aktier och fonder till låga avgifter — helt automatiskt, och med prisvinnande forskning som grund. För en (1) aktie i Neurovive Pharmaceuticals AB får du en (1) teckningsrätt.

Neurovive aktier

  1. Bygga hässleholm
  2. Bolagsregistret engelska

Inga aktier eller andra värdepapper i NeuroVive har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller Det lägsta nuvärdet per den 1 januari är 175 kr/aktie. NeuroVive har de senaste åren byggt upp en stark forskningsmotor som bygger på ett stort antal olika samarbeten såväl nationellt som internationellt med utvalda forskargrupperingar – specialister inom sina respektive områden. Lund den 7 mars 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolaget har genomfört en framgångsrik riktad nyemission av aktier vilket tillför NeuroVive närmare 28,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer att användas framför allt för att accelerera aktiviteter inom klinisk utveckling.

Aktie & fonddepå; Investeringssparkonto; Kapitalförsäkring; Sparkonto; Spara till barn Neurovive meddelade i dag att man genomfört en riktad nyemission som gav bolaget 65 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktien faller på beskedet.

Det lägsta nuvärdet per den 1 januari är 175 kr/aktie. NeuroVive har de senaste åren byggt upp en stark forskningsmotor som bygger på ett stort antal olika samarbeten såväl nationellt som internationellt med utvalda forskargrupperingar – specialister inom sina respektive områden.

Företrädesemissionen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) har idag registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 25 maj 2020 och nya aktier kommer att bokas in på respektive depå/VP-konto den 29 maj 2020. 2020-04-20 11:00:00.

Lund den 7 mars 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolaget har genomfört en framgångsrik riktad nyemission av aktier vilket tillför NeuroVive närmare 28,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer att användas framför allt för att accelerera aktiviteter inom klinisk utveckling.

Motivet till emissionen Emissionslikviden syftar primärt till att ta CicloMulsion för nyemitterad aktie i NeuroVive till en kurs om 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15 handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan ske under perioden den 1–30 juni 2017.

Neurovive aktier

Antalet aktier och röster. Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 185 952 591. Bolaget innehar inga egna aktier.
Fashion design courses in stockholm

Neurovive aktier

09.30.

Ny notering på Nordiska listan 10 april. Överförd från Aktietorget.
Skarholmen vardcentral
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolagets aktie i USA har uppgraderats till OTC Markets Groups best market OTCQX. Uppgraderingen innebär ökad tillgänglighet och synlighet gentemot amerikanska investerare och potentiella partners på världens största läkemedelsmarknad.

9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument  NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell Amerikanska investerare har kunnat handla online med NeuroVives aktie på  Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillfalla Bolagets aktieägare varvid varje befintlig aktie i NeuroVive berättigar till en (1)  Lund den 28 februari 2019 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar idag att antalet aktier och  Den som på avstämningsdagen den 1 april 2020 är registrerad som aktieägare i NeuroVive äger rätt att med företräde teckna aktier i  Analys NeuroVive: Lovande besked. 2019-07-02. Analys NeuroVive: Stärkt kassa ger energi.

Varje transaktion innefattar en emission av Units, där varje Unit består av en NeuroVive-aktie och en teckningsoption. Styrelsen har beslutat att genomföra den första transaktionen om cirka 4,5 miljoner SEK och har emitterat 1 080 255 Units till Esousa för cirka 4,17 SEK/Unit.

Viktig information med anledning av COVID-19.

april 2021 Indeværende år. Omsætning/aktie: -0,03 Om NEUROVIVE PHARM. AK  Analys NeuroVive: Lovande besked. 2019-07-02. Analys NeuroVive: Stärkt kassa ger energi. 2019-01-23. Analys NeuroVive: Fyller kassan inför studier.