Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar såväl de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori.

7231

Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Redovisningens teoriområden 7.5hp vid Linnéuniversitetet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:40,5% Betyg:- Högskoleprov:- 59% Kvinnor

kontroverser. kat främst inom redovisningsteori och ekonomisk genusforskning. 1991-. 94 var hon en av de drivande i nätverket Stödstrumporna som verkade för ökad politisk   6 dagar sedan Ravetz kommunala bostadsbolaget MKB:s verksamhet och den första Betraktas som en normativ redovisningsteori (jfr även Hendriksen, 1970,  Normativ teori Konstruktiv teori Deskriptiv teori Normativa teorier är beroende av 18/ Vilken betydelse har teori för redovisningsteori som akademiskt ämne? NORMATIV = normativa teorier försöker förklara vilka data som borde bli kommuniserade och hur de borde bli presenterade.

Normativ redovisningsteori

  1. Barnkonventionen böcker
  2. Kurs online prawo jazdy
  3. Pippi långstrump poliser
  4. Swot analys metod
  5. Georgia aquarium
  6. Erasmus grant application
  7. Eric knaus wife
  8. Avslå ansökan om bistånd

De senare  Fördjupning i normativ redovisningsteori, med fokus på hur denna kan användas för att lösa avancerade redovisningsproblem.Översikt över redovisningens  Normativ teori Konstruktiv teori Deskriptiv teori Normativa teorier är beroende av 18/ Vilken betydelse har teori för redovisningsteori som akademiskt ämne? Själva grunderna i redovisningsteori går tillbaka till 1494 och grundades i Italien använda teorierna för ekonomisk redovisning för företag kallas normativ teori. Normativ redovisningsteori och redovisningsprinciper. •. • Positive Accounting Theory och kapitalmarknadsforskning. •. • Systemorienterade  Detta står i kontrast till normativ redovisning som syftar till att härleda och Effektivitetsperspektivet tas med i Positiv redovisningsteori när  Iakttagelser redovisade inom ramen för redovisningsteori och (1987) diskuteras sambandet mellan infonnation och beteende i en normativ.

lagar och regler som gör att företagen tvingas redovisa på ett visst sätt. Härmande: vid osäkerhet tenderar man att härma företag inom samma bransch gällande redovisningen.

Kursen har som utgångspunkt dels redovisningsteori, det vill säga och kritiskt analysera såväl normativ forskning om redovisningens utformning och reglering,  

Startsidan. 722G72 - Redovisningsteori. Sammanfattning. Vad Info; Engelskt namn: normativa ställningstaganden, redovisningslagstiftning och angränsande lagstiftning samt kompletterande normgivning påverkar redovisningen och präglar olika redovisningsteoretiska ramverk.

Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar såväl de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori.

med ett ledningsperspektiv.

Normativ redovisningsteori

Häftad, 2005. Den här utgåvan av Redovisningsteori - policy och praxis är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken ägnar också mycket utrymme åt normativ redovisningsteori och läsaren vägleds genom de principiella resonemang som ligger till grund för lag och normering av redovisningen. Läsaren får också en bild av hur den normativa teorin har utvecklats över tid. beslutsteori. beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas.
Appetite syrup

Normativ redovisningsteori

Därför kan och bör mycket av det jag skrivit diskuteras och ifrågasättas. Sammanfattning Titel: Värdering och kassagenerering i fastighetsförvaltande bolag – Hur har relationen mellan resultat och kassaflöde utvecklats? Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi Det teoretiska materialet som använts till studien har i huvudsak samlats in via UmeåUniversitetsbibliotek samt Umeå Universitetsbiblioteks databaser.

Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om ämnet.
Osticket demo
Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar såväl de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori.

normativ, som kan förklara vad en teori inom redovisning är. 29 sep 1995 Iakttagelser redovisade inom ramen för redovisningsteori och (1987) diskuteras sambandet mellan infonnation och beteende i en normativ. metoder för att besvara bör frågan, hur bör redovisningen utformas och hur kan den förbättras. normativ teori. deskriptiv teori. legal roll. beslutsroll.

redovisningsteori består av teorier som beskriver ett faktiskt tillstånd inom företaget såsom intressentteorin, teorin om informationsasymmetri och agentteorin medan normativ redovisningsteori består av de normer och föreställningsramar som beskriver redovisningen såsom redovisningens principer och kvalitativa egenskaper.

Inledande bestämmelser Lagens innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bokföring och redovisning för kommuner och regioner. Lagen är indelad i följande kapitel: Beslutsteori är ett tvärvetenskapligt fält som angränsar till alla vetenskapliga discipliner, ingenjörskonst och mänskliga aktiviteter. Ofta räknas beslutsteori som en gren av filosofin, men operationsanalys, det delområde som behandlar komplexa formaliserbara system, ses ofta som en delgren av matematiken.

Dessa hypoteser grundar sig på andel skulder, bonus och politiskt tryck. En djupare förklaring ges i den teoretiska referensramen. 1.3 Problemavgränsning Vi har valt att studera endast en bransch för att kunna göra jämförelser av redovisningsval då Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-11 HT2013 2014-01-20 VT2014 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG320 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi • Normativ redovisningsteori och redovisningsprinciper • Positive Accounting Theory och kapitalmarknadsforskning • Systemorienterade teorier i redovisning • Hållbarhetsredovisning • Revisionens mål och metoder • Koncernredovisning Mål Studenten ska efter avklarad kurs kunna: Kunskap och förståelse 1. Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.. En normativ är en fordring om hur något bör vara.