Bygglovshandlingar.se - Hjälper dig realisera dina projekt. Precis som namnet antyder så är vi specialiserade på just bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av villor, stugor, lägenheter, garage, lokaler etc åt såväl privatpersoner som företag.

6255

Tillsammans med ansökan ska övriga handlingar bifogas. 1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då 

För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut. Guide för olika byggåtgärder. Ritningar för bygglov. Beställ handlingar och ritningar ur bygglovsarkivet Bygglov, bygglovsprocessen Show submenu. Avgifter; Handlingar som krävs för byggärende; Kamin, eldstad, skorsten; Altan, uteplats, pool, skärmtak; Mur, staket och plank; Friggebod, Attefall; Garage, carport, förråd; Solceller; Ändrad användning; Förhandsbesked; Bostadshus; Tidsbegränsat bygglov; Riva, rivningslov; Marklov; Bryggor och sjöbodar Ritningar och handlingar för bygglov/teknisk anmälan Vanliga ritningar och underlag Situationsplan, orienteringskarta, markplaneringsritning, fasadritning, planritning, detaljritning, sektionsritning, parkeringsutredning, bullerutredning, verksamhetsutredning, antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning, avfallsutredning/avfallsredovisning Exempelritningar och handlingar. I dokumenten nedan hittar du mer information om vad som krävs av dina ritningar och handlingar.

Handlingar bygglov

  1. Engelska 6 poäng
  2. Linköping fotboll ungdom

Bygglov för flerbostadshus Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten Fullständig nybyggnadskarta i lämplig skala, mått på byggnadsverket samt mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden. Handlingar till mitt bygglov För att förenkla för dig som söker har vi tagit fram förslag på ritningar och samlat alla ansökningsblanketter. Här hittar du bekvämt alla blanketter som du behöver till ditt bygglov. Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar.

För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Ta del av fler handlingar. Vill du ta del av andra typer av handlingar i andra ärenden än bygglov och anmälan kan du.

Ritningar kan lämnas in utskrivna på papper eller som digitala handlingar. Du kan skicka dem med post, e-post eller lämna in dem till i receptionen alternativt på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset. Handlingar i pappersform. Handlingarna skickas eller lämnas in …

Du kan behöva komplettera ditt ärende Inom 3 veckor får du ett meddelande från oss om ditt ärende är komplett eller om det saknas information som du behöver komplettera. Ansökan, ritningar och övriga dokument som behövs för att kunna göra en bedömning av ett bygglov kallas för handlingar. Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar.

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För tillbyggnad får du oftast beslut inom 2-6 veckor. Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

Byggherre & kontrollansvarig; Nybyggnadskarta; Situationsplan; Planritning; Fasadritning; Sektionsritning; Detaljritning; Markplaneringsritning; Ventilationsritning; Konstruktionsritning; Bygglovsprocessen. Grannars yttrande eller medgivande; Utstakning; Förhandsbesked; Avgifter inom bygglov Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar. Format på ritningar? A3 (29,7 cm x 42,0 cm) A4 (21,0 cm x 29,7 cm). Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3. Skicka eller lämna dina handlingar på plats .

Handlingar bygglov

2020 — Handlingar och ritningar till bygglov i Landskrona. Här beskrivs vilka steg som finns under bygglovprocessen.
Rickard thulin champagne

Handlingar bygglov

Som byggherre är du ansvarig för att de tekniska handlingarna och  5 okt. 2018 — Vilka handlingar du behöver för just ditt bygge framgår i bygglovsbeslutet.

Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du ska göra. Nedan finns exempel på några vanliga åtgärder och vilka handlingar som alltid krävs. Observera att det kan krävas ytterligare handlingar. När du vill ha bygglov och startbesked för att byta färg på ett flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.
Bonnier groupRitningar och handlingar för bygglov. När du ansöker om lov eller gör en anmälan krävs ritningar och andra handlingar som beskriver ditt projekt. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara,

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga. I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv. Här kan du läsa om några av de vanligaste handlingarna du kan behöva i din bygglovsansökan.

Du kan ansöka om bygglov eller göra anmälan för lovfria åtgärder genom att använda vår e-tjänst Mitt bygge. Du kan Handlingar till din ansökan/anmälan.

Här kan du ta del av checklistor för olika byggåtgärder. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Hittar du ingen checklista för just din åtgärd är du alltid välkommen att kontakta oss på byggavdelningen. Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked.

Bygglov med startbesked kan ges för mindre byggnationer om du lämnat in kontrollplan och de tekniska handlingar som vi behöver vid ansökan. När du anmäler en åtgärd behöver du också startbesked för att få påbörja åtgärden. Vi har en väl utvecklad byggprocess och konkreta program för en planering som involverar rätt kompetenser och som tar sin utgångspunkt i kundernas krav och i byggnadernas komplexitet och storlek. Följ länken och läs mer.