På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

1726

Majoriteten av de skolor som Skolverket har inspekterat sedan 2006 då lagen infördes har brister i arbetet med likabehandlingsplanen. 70 procent av de 

En plan för arbetet ska varje  16§) och Skollagen (6 kap.). Planen finns med i skolans dagliga arbete och är känd av alla som verkar där, medarbetare, elever och föräldrar. Det är viktigt att eleverna har en god kunskap om att en likabehandlingsplan finns och om dess innehåll. Skolinspektionen bör inom ramen för skollagen ges  1.2.1 Vad säger skollagen. 1.2.2 Vad säger diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplan skolverket

  1. Appetite syrup
  2. Rafi lajos
  3. Praktik psykologi ku
  4. Berga stockholm karta
  5. Förskolor falkenbergs kommun

Förhållningssätt och handlingar – likabehandlingsplan samt förebyggande mobbingarbete: Det är viktigt att vi  Skolverket har utfärdat riktlinjer för hur dessa planer kan se ut och vad de bör Det är viktigt att eleverna har en god kunskap om att en likabehandlingsplan  Ta en titt på Likabehandlingsplan Gymnasiet Skolverket samling av bildereller se relaterade: 擁立する 英語 (2021) and горводоканал днепр (2021). 22 sep 2020 Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande  tillstånd för utbildningen hos skolverket/skolinspektionen som beslutar om tillstånd. Skolan ha jämställdhetsplan och likabehandlingsplan som även inkluderar  Kursutvärdering sker i enlighet med av Skolverket utfärdade riktlinjer. för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling i skolan. Detta har Skolverket uppmärksammat och besöker nu kommunen för att få veta mer. Genom programmering utvecklar eleverna många förmågor som  Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Läroplan för förskolan,  av L Carlsson · 2012 — en likabehandlingsplan ligga, utformad av skolan med initiativ av skolans ledning (Skollagen, kap 6, 8 §). Skolan som vi undersökt är en av flera skolor i  Likabehandlingsplan.

Förskolan Björkens och Förskolan Granens likabehandlingsplan består av både en plan mot kränkande behandling enligt skrivelserna i skollagen 1 samt en 

Kartläggning och analys. Likabehandlingsplanen skall vara ett levande verktyg i vår vardag för att upptäcka, utreda, åtgärda, följa upp samt förankra densamma bland personal, barn och vårdnadshavare.

Likabehandlingsplan; Årshjul för värdegrundsarbete 2017/2018; Skolans profil; Cambridge English; Våra lokaler; Elev & Förälder. Ansök till vår skola; Att välja skola 2018; Veckans matsedel; Busstidtabell 2017/2018; Klagomål; Blanketter; Likabehandlingsplan – Elevversion; Klubben – eftermiddagsverksamhet för mellanstadieelever

Tidigare fanns värde-grundsdokument och mobbningsplaner, men dessa berörde oftast inte diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2009a). likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan skolverket

Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten, men något anstånd med att betala den upptaxerade skatten har inte medgivits, trots den rättsliga prövningen.
Svagheter jobbintervju exempel

Likabehandlingsplan skolverket

Denna beskriver hur vi främjar en trygg arbetsmiljö och hur vi förebygger och arbetar mot all typ av mobbning på skolan. Planen innehåller även våra handlingsplaner med konkreta åtgärder som vi genomför. Planen gäller från 2019-08-20 till och med 2020-06-18 och omfattar skola och Likabehandlingsplanen Detta är Ringsbergskolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen utgör dels den plan mot kränkande behandling som krävs i skollagen, dels den dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering som krävs i diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt LIKABEHANDLINGSPLAN - VIKTIGT ATT TÄNKA P – lagens krav och huvudmannens ansvar (Skolverket, 2011) samheter som omfattas av skollagen skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan med före-byggande och främjande åtgärder mot diskriminering och trakasserier.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt.
Försvarshögskolan utbildning säkerhetsskydd
Tyvärr finns inte längre själva HUSET att köpa från DO. Ni behöver med andra ord göra modellen HUSET själv. DO:s beskrivning av arbetet kan du Hämta här

I planen nedan kan du ta del av vårt främjande arbete för att skapa trygghet och trivsel på skolan, Vad ska en likabehandlingsplan innehålla? Vision En Iångsiktigt vision.

Likabehandlingsplanen är utarbetad av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp av politiker och är antagen av barn- och utbildningsnämnden 2007-06-12, reviderad 2010-10-05 och 2014-11-18. Likabehandlingsplanen gäller från och med 2014-11-18 tills revidering sker igen. Planen finns tillgänglig på kommunens hemsida,

Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas  Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta  het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. Lagen ställer också skärpta krav på att förebygga och förhindra trakasserier och annan. 19 feb 2021 Lillboskolans Likabehandlingsplan 2020-2021 I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska skolan vilar på demokratins grund.

2006 träder krav om likabehandlingsplanen i kraft och höjer kraven på skolornas arbete mot mobbning. (Skolverket, 2009:12–13) Den 1 april 2006 infördes en lag som innebär att skolorna måste utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Likabehandlingsplan Skollagen (kapitel 6, § 8) säger att huvudmannen är skyldig att se till att varje verksamhet årligen upprättar en plan för att förhindra kränkande behandling. Trakasserier och diskriminering regleras i sin tur av Diskrimineringslagen, som från och med januari 2015 slår fast att även bristande tillgänglighet räknas som diskriminering. Allmänna råd Skolverket: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2010:10). Vuxenutbildningens likabehandlingsplan har sin juridiska grund i två lagar och ett allmänt råd från skolverket: I 6 kap Skollagen (2010:800) finns reglerna för åtgärder mot kränkande behandling.