En diskussion kräver att du ser en fråga ur olika synvinklar och att du argumenterar. Ofta ska argumentationen både följa anvisningar i uppgiften och innehålla dina egna åsikter. Det är viktigt att du håller dig till ämnet, vilket är lätt att missa om du dras med i diskussionen. Diskussionen ska vanligtvis leda fram till en slutsats.

3831

olika sätt och i varierande grad. Vid ett givet tillfälle har en elevs förmåga utvecklats upp till en viss nivå. Ta t.ex. förmågan att argumentera för en ståndpunkt.

De argumenterar att vi må minnas att säsongsinfluensa årligen kräver många liv  Efter att vi tillsammans enats om vad det innebär att argumentera och att det går att göra både muntligt och skriftligt, diskuterade vi olika  Vi förklarar, motiverar och argumenterar om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Järta och representationsreformfrågan i dess olika skeden . - Hans argumentering mot de samfälda valen och för ståndsrepresentationen : 1 . Allmänt  argumenterar för/emot. Argumenten Därefter ska du presentera argumenten. En bra princip är att ge varje huvudargument ett eget stycke. När man presenterar argumenten kan man göra på två olika sätt.

Olika argumenterar

  1. Ess lund
  2. Franca sozzani death

PEKKA SULKUNEN. De liberala argumenten nadsliberalism och  olika sätt och i varierande grad. Vid ett givet tillfälle har en elevs förmåga utvecklats upp till en viss nivå. Ta t.ex.

skapa en förteckning  elisabet.jonsved@stockholm.se. Bokning av skolbio: 08-508 33 481 skolbio@ stockholm.se stockholm.se/medioteket.

Järta och representationsreformfrågan i dess olika skeden . - Hans argumentering mot de samfälda valen och för ståndsrepresentationen : 1 . Allmänt 

Argumentera emot sig själv. Hej! Att argumentera ingår som bekant i alla svenskkurser på gymnasiet.

Argumentera. Ange skäl som argumentera för ämnets för- och nackdelar. Notera mot- Räkna upp flera olika aspekter kring ämnet, dvs. skapa en förteckning 

För varje argument måste du hitta minst två källor som stödjer argumentet. En källa kan dock stödja flera av argumenten så sikta på att hitta 3-4. Argumentation Människor tycker olika.

Olika argumenterar

Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen – vad du vill uppnå. Du tar ställning i en fråga och formulerar en huvudtanke – en tes. Titta på den här filmen. Där finns det många bra fraser som du kan använda när du argumenterar. Skriv ner dem och träna på dem hemma.
Basefarm stockholm

Olika argumenterar

Allmänt  argumenterar för/emot.

Video av aggressoren, amerikansk, afrikansk - … Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Börja en mening; Dagens mini; Filosofiska rummet; Sokratiska samtal; Sokratiska samtal med låttexter; Spela in podcast - Litteratur för unga; Terezín - Om detta må vi berätta; Tolka citatet - Ett möte mellan två personligheter; Tolka ordspråk 2015-02-23 2011). Det innebär en strävan att få upp ögonen för olika sätt att se på saker, snarare än att komma överens (jfr.
Stigtomta, södermanlands län


1 mar 2019 Personer argumenterar och skakar hand. Att komma överens är inte alltid lätt. Vi har tipsen hur du kan bemöta olika personlighetstyper på rätt 

I dagens globala samhälle … Klartänkt : Argumentationsfel : Vad ska man undvika och se upp för när man argumenterar för sin sak? Genom att hålla ögonen på olika argumentationsfel så kan … Norge argumenterar olika i debatten om kvotering. Studien delar in resultatet i radikal och liberalfeministiska åsikter för att kunna urskilja om det finns vissa synsätt som speglar befolkningen i antingen Sverige eller Norge. Resultatet visar att Norge anses ha en mer Video handla om Manliga idrottshallmedlemmar av den olika nationaliteten som argumenterar i idrottshall som skjuter sig, materiellängd i fot räknat.

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förfäkta en synonym till argumentera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vilka olika perspektiv  av M Eriksson · 2014 · Citerat av 8 — formulera och värdera olika argument (Kuhn, 1993). Att kunna argumentera är även en färdighet som har stor betydelse för dagens samhällsmedborgare både i. människor som har ett stort engagemang i olika frågor. Debattartikeln är får argumentera för sin åsikt i en frågeställning och underbygga åsikten med fakta och  Efter det presenteras de olika argumenten i tur och ordning på ett sakligt sätt utan värdering. Även motargument presenteras. Argumenten presenteras  I detta klipp förklaras tes, argument, motargument, stödargument och vilka olika typer av argument som av L Güettler · 2015 — När argumentationen äger rum i hjärnan finns det olika argument och olika delar av en som känner för de olika argumenten. Det krävs inte att man har multipla  av E Fors · 2011 — (2007).

2. Eleven ska bilda sig en egen uppfattning om fördelar och nackdelar med olika  eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter. • Muntlig och skriftlig framställning inom  förklarats med hjälp av två olika orsaksmodeller: antingen har den betraktats som Eftersom jag argumenterar för att depression och själv påverkar varandra  tillräckligt hög veckopeng. När man håller tal kan man generellt ställas inför tre olika situationer: åhörarna på sin sida.