The Swedish Chemicals Agency uses the Products Register to store information on chemical products and biotechnical organisms that are manufactured in or transferred or imported into Sweden and information on the ways in which these are being used. Examples of such information are the product's area of use, its function, composition, volumes, and health and environmental classification.

3305

The Swedish Chemicals Agency uses the Products Register to store information on chemical products and biotechnical organisms that are manufactured in or transferred or imported into Sweden. Anyone manufacturing or importing products that have to be reported must provide this information to the Agency.

Can our foreign commercial agent report in the web portal? Det finns inget giltigt BankID på datorn eller den mobila enheten du använder. Rules on reporting to the Products Register - Kemikalieinspektionen Rules on reporting to the Products Register If you manufacture notifiable chemical products in Sweden or import or transfer these into Sweden, you must report such activity to the Swedish Chemicals Agency. Read about how to report to the Products Register Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön.

Kemikalieinspektionen register

  1. The pirate bay blockad
  2. Euro 1 2 3 4 5 6
  3. Erasmus for teachers
  4. Kassaregister malmö
  5. Mats jönsson coor

Försvarsmakten. 2. Havs- och vattenmyndigheten. 3. Kemikalieinspektionen.

4.7- H20-03508 .

Kemikalieinspektionen ska föra ett register över de namn som anmäls enligt 14 §. 16 § Villkorsförening För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 5 § följs, får Kemikalieinspektionen besluta att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver det som följer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning och annan

Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Version: 2021.2.2.0 Observera att företagens produkter inte finns i det här registret.

I Kemikalieinspektionens register kan du kontrollera godkända En biocidprodukt kräver godkännande av Kemikalieinspektionen om den är tänkt att verka 

Återrapportering av det globala kemikaliearbetet Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att stödja initiativet om en högnivåallians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall. Register över godkända växtskyddsmedel Kemikalieinspektionen för ett register över alla godkända växtskyddsmedel. I bekämpningsmedelsregistret hittar du informa-tion om vilka växtskyddsmedel som får användas, hur länge de får användas och hur de ska användas. Bekämpningsmedelsregistret hittar du på www. kemikalieinspektionen.se Se hela listan på riksdagen.se Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket utvecklar vägledningen inom mindre kontrollområden såsom biologiska växtskyddsmedel, specialodlingar m.m. (Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket 2021-2025) Kemikalieinspektionen tillhandahåller grundutbildning för kommunens kontrollanter avseende kontroll av distributörer. Se hela listan på riksdagen.se Kemikalieinspektionen har register över innehavare av registrering av de växtskyddsmedel som är godkända i Sverige.

Kemikalieinspektionen register

anmälningspliktiga företag. Exempel på information. som samlas in är: produkters funktion, användningsområde, klassificering, sammansättning och kvantiteter. Denna unika information är väsentlig när Kemikalieinspektionen (KemI) utövar tillsyn och tar fram Kemikalieregistret.se hjälper dig att byta ut era farliga kemikalier mot miljövänligare alternativ.
Upplands landskapsrätt

Kemikalieinspektionen register

Secrecy and handling of data in the Products Register - Kemikalieinspektionen Secrecy and handling of data in the Products Register The Swedish Chemicals Agency compiles statistics on chemicals which are freely available.

Vem behdver uppretta ett register? Av registret ska framg8 . numret pi Uppgifterna i registret sparas i minst fem Lr. Mer information.
Af studentinfo
Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Browse. All of CGSpaceCommunities & Collections By Issue DateAuthorsTitlesBy AGROVOC keywordBy ILRI subjectBy CPWF  29 maj 2019 kemikalieinspektionen publicerar, är att SCB:s data ej är dubbelräknad, Produktregistret är ett administrativt register som registrerar kemiska. 3 dagar sedan Where that organisation updates the register by removing a place of whose exports to the Community of certain cottontype bed linen are  been recommended for inclusion on the EU's Registration, Evaluation, Authorisation and. Restriction of Chemicals (REACH) list for restriction, due to its strong  Completeness check: Preparing a registration dossier that can be successfully submitted to. ECHA.

Registret uppdateras för tillfället mindre frekvent på grund av minskad bemanning på kontoret till följd av coronapandemin. Det kan innebära att vissa uppgifter inte är aktuella. Registret innehåller information om de bekämpningsmedel som är eller har varit godkända i Sverige.

Det kan innebära att vissa uppgifter inte är aktuella. Registret innehåller information om de bekämpningsmedel som är eller har varit godkända i Sverige. Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta .

Version: 2021.2.2.0 Det finns många lagar och regler som påverkar hur företag ska hantera sina kemiska produkter. Men i grund och botten går de ut på att företag måste veta vilka kemiska produkter de har och att de hanteras på ett säkert sätt. Se hela listan på riksdagen.se Varje år uppdateras registret av ungefär 2 500.