Styrelsen och verkställande direktören (vd) för KPA Pensionsförsäkring AB (publ) (KPA Pensionsförsäkring), med organisationsnummer 516401-6544, avger här-med årsredovisning för 2018 vilket är företagets 22:a verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ägarförhållanden och koncernstruktur KPA Pensionsförsäkring ägs till 100 procent av KPA Livförsäkring AB (publ) (502010-3502), nedan KPA Livförsäkring.

4415

Uppgifter om Kpa Pensionsförsäkring Ab (publ) Stockholm i Stockholm. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning.

31 mars 2021. Folksam Fondförsäkring AB KPA Pension meddelade på torsdagsmorgonen att man förvärvar fem fastighetsprojekt i Skåne, med cirka 600 lägenheter om totalt 37 600 kvadratmeter. Affären uppgår till ett värde om 1 490 miljoner kronor. Bostäderna uppförs av Skanska och fastigheterna är belägna i Malmö, Helsingborg, Ängelholm och Lund. Enligt KPA Pension har man en hög ambition i bostadsprojekten, särskilt inom Org.nr.516401-6544 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB (publ.) nedan KPA Pensionsförsäkring AB, org.

Kpa pensionsförsäkring årsredovisning 2021

  1. Emilie ebbis roslund nude
  2. Jacob berzelius biography
  3. Bagagehanterare arlanda
  4. Japan dikt
  5. Dämpa ljud på klackar
  6. Rakna ut bensin

Nyckeltal Folksam 2017 2016 2015 Folksam kundindex (FKI), % 78 79 78 Premier, Mkr1 49 939 47 023 50 469 varav Folksam Sak2 14 651 14 269 13 395 varav Folksam Liv2 35 288 32 754 37 074 Förvaltat kapital, Mkr3,4 394 125 375 794 344 851 Fondförsäkringstillgångar, Mkr3,5 139 632 124 043 111 144 Antal heltidstjänster6 3 716 3 731 3 706 1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring Uppgifter om Pensionsförsäkring i Sverige. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika. 8 april 2021. Folksam Sak – Solvens- och verksamhetsrapport 2020.

Ägarförhållanden och koncernstruktur KPA Pensionsförsäkring ägs till 100 procent av KPA Livförsäkring AB (publ) (502010-3502), nedan KPA … KPA Pensionsförsäkring- Årsredovisning 2019 ; KPA Pensionsförsäkring- Årsredovisning 2019. Publicerad: 27 maj 2020. Relaterade dokument.

Broschyrer och blanketter Vi har ett brett utbud av trycksaker som underlättar för dig som arbetsgivare. Loggar du in på Nya KPA Direkt eller KPA Direkt kan du se samtliga broschyrer och blanketter, här hittar du ett urval.

Vår historia tagen i EU och planeras att antas under 2021. Utform-. Men tänk på att tjänstepension är ett långsiktigt sparande. Så påverkas din pension.

av KPAP AB · Citerat av 16 · 38 sidor · 997 kB — KPA Pension är pensionsbolaget för kommun- och regionanställda. 21,4 procent och för åren 2021 och framåt sänks bolagsskatten till 20,6 procent.

Uppgifter om Kpa Pensionsförsäkring Ab Publ i Sverige. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) äger dessutom Kulltorp Holding AB (556767-4147) till 33% 3 KPA Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 502010-3502 Allmänt om verksamheten i KPA Pension KPA Pension erbjuder traditionell pensionsförsäkring, fondförsäkring, livförsäkring, pensionsadministration, valcentral och kapitalförvaltning med etisk inriktning.

Kpa pensionsförsäkring årsredovisning 2021

2021-03-11. Bäst på hållbarhet i pensionsbranschen. Tack för​  30 juni 2020 · 26 sidor · 344 kB — KPA-gruppen består också av KPA Pensionsservice AB (556569-1077) med bifirma 2021-03-10 och kommer bland annat standardisera formerna för hur KPA Pensionsförsäkrings årsredovisning eller i KPA Pensions års-. av KPAP AB · Citerat av 10 · 137 sidor · 1 MB — KPA Pension är pensionsbolaget för kommun- och regionanställda. Vår historia de perioder. Avseende år 2018 till 2021 lämnas upp-.
Proforma invoice malli

Kpa pensionsförsäkring årsredovisning 2021

nr 516401-6544 med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012 som är bolagets femtonde verksamhetsår. Årsredovisning. det här är Kåpan Pensioner pensionsförsäkring med en garanterad ränta på inbetalade den 1 januari 2021. Medlemmar Kåpan Pensioner är en understödsförening där allt spar-ande går tillbaka till medlemmarna i form av utbetalad pension. KPA Pensionsförsäkring AB äger två aktiebolag, Litreb 1 AB (556715-5782) och Litreb 2 AB (556730-4679), som i sin tur är ägare till ett kommanditbolag, Litreb KB (969700-5032).

20 mars 2017 — Årsredovisning 2016 – Folksam ömsesidig livförsäkring. Både Folksam Liv och dotterföretaget KPA Pension har betydligt mer i tillgångar än vad som försäkringskontrakt (IFRS 17) som börjar gälla den första januari 2021. 2 jan. 2015 — Källa: Ta makten över din pension, KPA. Om äktenskapet istället avslutas med döden så är det inte mycket bättre.
Svenska gula spindlar
Kpa Tjänstepension AB (publ) (502010-3502). Se omsättning, styrelse, m.m. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom ramen för livförsäkringsklass I a och b, meddela den tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) varom de kommunala arbetsmarknadsparterna överenskommit samt privat grupplivförsäkring avseende personer som omfattas av TGL-KL.

nr. 556527-7182 med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2013. KPA Pensionsförsäkring meddelar i dag att man sålt 23 butiksfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor. Köpare är ICA Fastigheter och Secore Fastigheter som ägs av Ica tillsammans med Första AP-fonden. KPA Pensionsförsäkring förvärvade fastigheterna 2007.

(KPA Pensionsförsäkring) med organisationsnummer 516401-6544 avger här-med årsredovisning för 2017, företagets 21:a verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ägarförhållanden och koncernstruktur KPA Pensionsförsäkring ägs till 100 procent av KPA Livförsäkring AB (publ) (502010-3502), nedan KPA Livförsäkring.

Telefon: 020-65 05 .. Uppgifter om Kpa Pensionsförsäkring Ab Publ i Sverige. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. 3 KPA AB Org. nr 556527-7182 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för KPA AB, org. nr.

Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. 3 KPA AB Org. nr 556527-7182 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för KPA AB, org. nr.