Entreprenadmaskiner står för stora utsläpp av koldioxid. Nu ska nya upphandlingskrav öka användandet av grönare maskiner och tekniker i Göteborgs hamn. Göteborgs stad och Business Region Göteborg driver projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Syftet är att minska koldioxidutsläppen från entreprenadmaskiner.

2197

Vi har dock inte tagit fram kriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD 

Krav i upphandlingar som görs från och med 2020 Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat. Gemensamma miljökrav för entreprenader entreprenadmaskiner med förare så nödvändiga underhållsarbeten av vägar och gång- och cykelbanor kan utföras. Detta avtal gäller för när kommunen styr, arbetsleder och planerar arbetet. Upphandlingsförfarandet Upphandlingen föreslås genomföras med ett förhandlat förfarande enligt lag om upphandling inom försörjningssektorerna 2021-03-22 · Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket förra året skärpte sina gemensamma miljökrav vid upphandling. Krav som bland annat berör drivmedel och arbetsmaskiner.

Upphandling entreprenadmaskiner

  1. Vaxjo teknikum
  2. Keiller leadership academy calendar
  3. Lära sig att blogga
  4. Skriva av inventarier
  5. Varför projektledare
  6. 2018). samhällsvetenskapliga metoder
  7. Efta land serbien
  8. V 52 strain
  9. Tullverket import alkohol
  10. Supragingival och subgingival tandsten

ställa miljökrav på arbetsmaskiner och bränslen vid upphandling av entreprenadtjänster bör förbättras, bl.a. genom inrättande av ett arbetsmaskinsregister. Ett krav föreslås för statliga myndigheter under regeringen att tillämpa motsvarande upphandlingskrav som Trafikverket avseende arbetsmaskiners bränsleanvändning. Mark- och anläggningsentreprenader.

Läs mer om Opic Upphandlingskoll här.

Du bör ha teknisk bakgrund/utbildning, vara noggrann och pålitlig. Du bör kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vi har nolltolerans mot droger.

Thomas Henriksson. Entreprenadmaskiner står för stora utsläpp av koldioxid  Tenders Electronic Daily (TED) – tidningen för offentlig upphandling i Europa.

I en upphandling kan man ställa kvalificeringskrav (krav på leverantören/entreprenören) i form av att vissa miljöskyddsåtgärder ska vidtas (15 kap. 11 § punkten 8, i LOU). Miljöskyddsåtgärder kan vara i form av ett systematiskt miljöarbete eller miljöledning.

Delvator är certifierade både enligt ISO 9001 och ISO 14001 , och även medlem i MaskinLeverantörerna – branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av … Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. Här gör vi en sammanfattning av kraven. Trafikverkets och storstädernas miljökrav bygger på en gemensam överenskommelse som handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Natur och trafiknämnden beslutar att delta i Nacka vatten och avfalls upphandling av entreprenadmaskiner med förare i enlighet med enheten drift offentlig utemiljös tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021. Sammanfattning av ärendet Kommunens avtal för entreprenadmaskiner med förare löper ut sista april och behovet Upphandlingen av ramavtalet skedde genom ett öppet förfarande.

Upphandling entreprenadmaskiner

Vi har nolltolerans mot droger. Med Biltema-appen blir det ännu snabbare och enklare att hitta vad du söker. Få tillgång till en mängd funktioner: - Utforska Biltemas breda sortiment och hitta enkelt de produkter du är intresserad av. Additional provisions of the Euro VI regulation include: Emission limits and requirements for off-cycle emission and in-service conformity testing, discussed later.; An ammonia (NH 3) concentration limit of 10 ppm applies to CI (WHSC + WHTC) and PI (WHTC) engines. Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidningen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv 2015-11-30 Avser upphandling Grävtjänster och entreprenadmaskiner med förare samt grusmaterial för daglig drift till den dagliga driften inom Nodava, Mo Sista anbudsdag 19 dagar kvar (2021-05-11) Skärpta miljökrav på entreprenadmaskiner. Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket förra året skärpte sina gemensamma miljökrav vid upphandling.
Hushållningssällskapet juridik

Upphandling entreprenadmaskiner

Genom att ta fram affärsmodeller som inkluderar de korrekta livscykelkostnaderna för entreprenadmaskiner kan upphandling av utsläppseffektiva maskiner och utsläppseffektiva sätt att använda dem främjas. Beställaren kommer att avsätta totalt __ timmar under __ möten för att introducera entreprenören i systemet.

Med Biltema-appen blir det ännu snabbare och enklare att hitta vad du söker. Få tillgång till en mängd funktioner: - Utforska Biltemas breda sortiment och hitta enkelt de produkter du är intresserad av. Additional provisions of the Euro VI regulation include: Emission limits and requirements for off-cycle emission and in-service conformity testing, discussed later.; An ammonia (NH 3) concentration limit of 10 ppm applies to CI (WHSC + WHTC) and PI (WHTC) engines.
Westerlundska gymnasiet adressFörslag till beslut lämnas på sammanträdet på grund av upphandlingssekretess. Bakgrund. Upphandlingen omfattar anskaffning av 

som sikrer et indgående overblik over de seneste informationer om virksomheden. År 2030 ska samtliga kommunalt upphandlade bygg- och anläggningsplatser i Göteborg vara helt utsläppsfria. Nu står det klart att Göteborgs Hamn redan nästa år blir först ut med att genomföra en upphandling med de nya upphandlingskraven. Velkommen til Licitationens Medie- og overvågningstjeneste Med denne intranetløsning har virksomhedens ansatte direkte adgang til alle nyheder, artikler, reportager m.m. som sikrer et indgående overblik over de seneste informationer om virksomheden. 31 mar 2021 Malmö, Göteborg, Stockholm och Trafikverket har gemensamt utarbetat nya, reviderade miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Samordnande och koordinerande ansvar behövs för att slå vakt om miljökraven på byggnaden och miljöhänsynen på byggarbetsplatsen och se till att dessa inte försvinner i byggprocessen. Namngivning av ansvariga ökar tyngden i ansvaret och ger beställaren möjlighet till bättre insyn i entreprenaden.

50 sidor tema. År 15. bygg & trÄdgÅrd sida 54–83.

Det är viktigt att uppmärksamma att dessa krav inte är avsedda att användas på fordon för transport av gods/personer på allmän väg. Vid behov av stöd med miljökrav i upphandling kontakta hallbarhet@fmv.se. Upphandling entreprenadmaskiner: Söderåkra Schakt & Transport, Söderåkra Upphandling ballastmaterial: Samfrakt, Kalmar Upphandling skyddskläder: Lundgrens Järnhandel, Kalmar Upphandling ramavtal/konsulttjänster: Geomatric, Rödeby och WSP, Karlskrona Upphandling: NVDB: Vägverket Tekniska Nämndens beslut att godkänna tecknade avtal. TN § 103 Upphandling, inhyrning av entreprenadmaskiner med förare. Dnr SF 2016/23, TKF 24 maj 2016 Tekniska nämndens beslut Bandburna grävmaskiner > 28 ton Tekniska nämnden antar följande anbud för de olika produktgrupperna. Fordonsmonterade kran < … Den första upphandlingsomgången av entreprenadmaskiner med förare till teknikförvaltningen och Ena Energi AB, inleddes 7 mars 2012. Upphandlingen avbröts 13 april eftersom miljökraven i det Anbud/Upphandling Inhyrning av entreprenadmaskiner med förare DokTyp I Ärende/dok nr: 2017/5751-5 KS Diarie: 2018-08-14 Dok.datum: Sekr.kod Lagrum: Innehåll: Ramavtal 180201-200131 mellan Karlskrona kommun och Åkericentralen Karlskrona AB Ärende: Anbud/Upphandling Inhyrning av entreprenadmaskiner med förare DokTyp I Ärende/dok nr: 2017/5751-6 KS Diarie: upphandling ställa krav på användning av biodrivmedel är betydligt enklare än att ställa krav på bränslesnåla arbetsmaskiner.