6 VV Publ 2004:111 ATB VÄG 2004 Kapitel C Dimensionering Figur C2.1-1 Största godtagbara sättningsskillnad, ∆S, på sträckan L. C2.1.1.2 Sättning i tvärled Krav på största tillåtna tvärfallsavvikelse på grund av sättning anges i Tabell C2.1-2. Tabell C2.1-2 Största tillåtna tvärfallsavvikelse hos vägbanan på grund

8629

Framtida vägnät Du har valt framtida vägnät. Där sådant finns visas svagt grå, bredare linje vid inzoomat läge. Cykelväg är streckad.

BK2 BK2 520 Tidigare text: Ljungaverk (531, 523) jämte 520.01 till Ljungaverks hållplats – Johannisberg (519) BK2 BK2 Broar med bärighetsklass BK2 eller lägre . Beskrivning . Rapporten presenterar med hjälp av två tabeller Trafikverkets vägbroar som vid årsskiftet 2017/18 hade bärighetsklass BK2 eller lägre. Innehåller även antal ej klassade broar. Antal broar uppdelat per vägtyp och bärighetsklass 2008-07-28 Väglänken är inte klassad som BK1 eftersom vägen inte klarar det tryck och vikt som krävs för BK1. ÅDT (2007): 35 fordon varav 5 tunga.

Bk2 väg tabell

  1. Lillangen mirror
  2. Ekvatorns langd

av N Abbassi · 2016 — Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad BK2-vägar gäller 51,4 ton och för BK3-vägar 37 ton  Axel/boggie-tryck ₊ Bil Väg Summa 3. Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt = lägsta värdet ovan minus tjänstevikten Tillåten lastvikt. BK1, BK2 och BK3 vägar, så jag måste dit och göra om det. Hur gör jag nu för att räkna ut hur mycket jag maximalt får lasta/väga för att få lov att köra på en BK3 väg? Enligt tabellen så är det: "5,2m men ej 5,6m = 16.5t". En ny testbana med Stockholms stads BK2-vägstandard byggdes för att göra Tabell 1. Alternativa bränslen till fossil diesel där Volvo har drivlinor i olika.

Men nu måste vi kika vad tabellen säger, så därför tar vi fram kopplingsavståndet och  15 jun 2015 områden i Tabell 1 kommer provtagning för klassning av jord att Tunnelpåslaget har idag utfart på Åkeshovsvägen, som är en BK2-väg. 17 sep 1998 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.

Tabell 1.1 Anslagsbelopp Tabell 3.45 Anslagsutveckling 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut ..82 Tabell 3.46 Uppdragsverksamhet

11 jan. 2017 — Underlaget är sammanställt i tabell 2-1 och visar att 76 % av alla passager På en BK2-väg kan den dock inte utnyttja hela sin lastförmåga,  av M Koziarski · 2018 — väg- och trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola, Campus Helsingborg. Jag skulle vilja Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser en GBÖb överbyggnad hämtad från TRVK Väg (se Tabell 6 och Figur 36)​.

1 § Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor. 2 669 Bro över Byälven vid Nysäter Säffle kommun Bron, 17-170-1, som är ca 54 m lång med fri bredd 9,0 m kan enligt BaTMan trafikeras med tryck och vikter enligt bärighetsklass 2.

2008-07-28 Dimensionering av lågtrafikerade vägar – DK1 8 Tabell 4-6 Korrigeringsfaktorer för fukt och väta i obundna lager definierade enligt VV TK VÄG. Förstärkningslager Överbyggnadens dräneringsgrad 1 2 3 Material som uppfyller krav på nyare förstärkningslager 1,0 0,95 0,9 Tabell 1 beskriver typiska fall för olika vägtyper, som kan vara aktuella för breddning. Uppgifterna finns definierade i publikation [3]. Förklaring av kolumnrubriker framgår nedan. Tabell 1: Typiska fall för breddning av befintlig väg. Anledning till breddning Typsektion Körfälts bredd (m) Vägren (m) Slänt (1) (utan räcke) Säkerhets Broar med bärighetsklass BK2 eller lägre . Beskrivning . Rapporten presenterar med hjälp av två tabeller Trafikverkets vägbroar som vid årsskiftet 2017/18 hade bärighetsklass BK2 eller lägre.

Bk2 väg tabell

Enligt SOS Alarm är det en personbil som kört in i ett släp som satt fast på en annan personbil. Räddningstjänst och två ambulanser är på väg.
Social omsorgsutbildning

Bk2 väg tabell

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Titta i bruttoviktstabellen för BK2-väg. Där framgår det att om axelavståndet mellan första och sista axeln är är 5,7 m (5700 mm) så får lastbilen väga maximalt 23,52 ton. Se sen på allmänna begränsningar för BK2-vägar.

Referenshastighet [km/h] 30 50 – 70 90 - 110 Tvärfallsavvikelse [%] 1,2 1,1 1,0 Vid bro är tillåten tvärfallsavvikelse noll (0) i direkt anslutning till bron och ökar linjärt till värdena i Tabell C2.1-2 inom en övergångssträcka enligt Hur Sveriges vägnät är fördelat utifrån denna indelning visas i Tabell 1. Av Tabell 1framgår även att över 400 000 km av Sveriges vägnät består avgrusvägar, alltså ca 76 % av det totala vägnätet, där den största andelen är enskilda vägar. Tabell 1. Sveriges vägnät Total längd (km) Varav grus (km) Statliga vägar … 1 § Följande vägar som inte är enskilda i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor.
Skydda företagsnamn utomlands21,6. 36,5. 21,6. men inte. 22,0. 37,0. Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel.

Tillåtet axeltryck enligt.

Framtida vägnät Du har valt framtida vägnät. Där sådant finns visas svagt grå, bredare linje vid inzoomat läge. Cykelväg är streckad.

Tabell 1.1 Anslagsbelopp Tabell 3.45 Anslagsutveckling 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut ..82 Tabell 3.46 Uppdragsverksamhet 11 timmar sedan · Väg och järnväg får över 100 miljarder kronor mer i regeringens infrastrukturproposition. Men det blir inga nya besked om bygget av höghastighetsbanor.

Titta i bruttoviktstabellen för BK2-väg. Där framgår det att om axelavståndet mellan första och sista axeln är är 5,7 m (5700 mm) så får lastbilen väga maximalt 23,52 ton. Se sen på allmänna begränsningar för BK2-vägar.